Port

Konstnär Gerdin, Lisa
År 2016
Plats Östermalm
Teknik/Material Stål
Beställare Stockholms Hamnar
Konstprojektledare Frida Cornell
Koordinater lat: 59.351035 long: 18.1117238

Fyra konstnärer har bidragit till den konstnärliga gestaltningen av Stockholms Hamnars nya passagerarterminal i Värtahamnen. Inomhus finns Matthias van Arkels stora målning av flätade silikonremsor och Pia Törnells grågröna keramiska moduler. På takterrassen ligger Hans Rosenströms fem granitblock som viskar framtidsvisioner för 2066. Portarna i Lisa Gerdins skulpturgrupp på Hamnplan bildar rum och öppningar med olika utblickar.

Den nybyggda Värtaterminalen utgör med sin placering, genomtänkta arkitektur och specifika ändamål en sammansatt och spännande plats för konst. Med den stora skalan kändes det extra viktigt att ha konst på flera olika platser och i olika tekniker och material.

Hamnplan med sin täta trafik av bussar och bilar, omgärdad av enorma färjor och passagerargångar i luften, är en extra viktig plats för en konstnärlig gestaltning, många passagerare möter terminalen och påbörjar sin resa just här. Lisa Gerdins (f. 1959) stora skulpturgrupp Portär placerad på två platser, dels vid den stora entrén till terminalområdet, dels i änden av busspiren. Här är storleken viktig, verkets olika mått är hämtade från en standardcontainers (6,06¬2,44¬2,59 m), de containrar som befolkar alla hamnar och skapar flyktiga siluetter. 

På busspiren står nio stora portar, lika höga som en container är lång, med utskurna öppningar sammanfogade till en labyrintisk formation. Den bildar rum att röra sig i, rum med nio olika utblickar – mot hav och mot stad. Vid entrén står dörr-bladen på rad, med samma höjd som en container. Skulptur-gruppens längd motsvarar en 40 fots container och länkar vidare till den stora skulpturen längre ut på Hamnplan. Materialet, cortenstål, är från början svart, men rostar under två år och får snabbt en ny och rå yta med en varmt orangebrun färg. 

Port kan ses som symbol för ett hus, ett hem, något man är på väg till eller ifrån. Med sina nio öppningar och dörrblad verkar det vilja säga att det finns många riktningar att välja mellan – finn din egen väg. Verket är synligt såväl inifrån terminalbyggnaden och uppifrån dess terrass som från de ankommande och avgående färjorna. Det blir det första och det sista man möter på sin resa.