Siri, Roten och den observerade luftfuktigheten

Konstnär Sandström,Pia
År 2017
Plats Spånga
Teknik/Material Betong
Beställare Sisab
Konstprojektledare Frida Cornell
Koordinater lat: 59.3925172 long: 17.9008591

Vår miljö och våra rötter liksom vårt förhållande till en plats är centrala teman i Pia Sandström (f. 1969) installation på Gullingeskolan i Tensta. Konstnären har arbetat i dialog med Siri Derkert och hennes skulptur Ren luft – Rent vatten som sedan flera decennier finns på skolgården. Siri, Roten och den observerade luftfuktigheten är ett väggfast verk med text och teckning i betong.

Skulpturen på Gullingeskolan blev Siri Derkerts sista offentliga verk och uppfördes efter hennes död 1973. Den förstördes delvis i en storm som knäckte en skulptur föreställande ett senapsträd. Senapsfröet, det minsta fröet på jorden med en enorm växtkraft, en symbol för livet, fängslade Siri. Kvar på platsen finns nu bara tanken om trädets rot dold i marken.

– Jag har intresserat mig för Siri Derkerts sätt att arbeta, hur hon kombinerar experimenterande och handlag av ett material med personligt engagemang och ett politiskt förhållningssätt, förklarar Pia Sandström.

Tillsammans med skolans elever har hon lyft fram Siri Derkerts frågor och dragit paralleller till vår tid. Tankarna cirklar kring ORTEN och ROTEN och återges i poetiska kopplingar mellan den försvunna trädskulpturens avskurna rötter och att vara rotad i orten.

Pia Sandström har hittat en teknik som etsar fram text och teckning under den finare betongpulverytan. Marmorkross ger olika fina eller grova linjer som en blyertspenna på papper. Siri använde en blästermaskin för att få fram en liknande effekt. Bokstäver är omvandlade till betongskulpturer i olika färger som bildar ord på väggen. 

Verket har tillkommit som del av ett större projekt om skolkonsten i Tensta, initierat av Stockholm konst och Tensta konsthall, som kommer att redovisas i en utställning på konsthallen våren 2018.