Sjöängsskolan, Örby

Konstnär Persson Ragnar
År 2021
Plats Örby
Teknik/Material Textil, Teckning
Beställare Sisab
Konstprojektledare Ola Nilsson
Koordinater lat: 59.2808124 long: 18.0275563

Sjöängsskolan uppfördes 1963 och har sedan byggts ut i flera omgångar. Idag består den av åtta skolhus grupperade runt två skolgårdar som i norr vetter mot Örby slottspark. För skolans matsal har Ragnar Persson skapat en konstnärlig gestaltning i form av scenridå, baserad på en förstorad teckning Down at the Park / Eftermiddag i solen.

En del detaljer från slottsparken, som minnesmärket över poeten och målaren Ruben Nilsson, har letat sig in i Perssons verk. I den virvlande kompositionen, som påminner om collage, blandas dock fantasi och verklighet. Här finns superhjältar och bankrånare. Fåglar, ormar, möss och vargar samsas på samma bildyta enligt sagans logik. Humor blir fernissan. Utan centrum eller periferi skapar Persson en rik, varierande bildvärld med en mängd små tablåer som ständigt kan upptäckas på nytt.

Ragnar Persson är känd för sina karaktäristiska bildberättelser i blyerts. Med paralleller till naivism blandar han på eget välfunnet sätt element och folkkonst, sagomystik, populärkultur och hårdrockens estetik. Hans bilder är moderna fabler, där verkliga och overkliga händelser pågår parallellt. I en långsam, nästan meditativ process arbetar Persson fram gråskalor, där mjuka övertoningar skiftar mot skarpare konturer. Variationen skapas även genom olika teckningsstilar, med bilder inuti bilder, överlappningar, skiftande perspektiv och överraskande storleksförhållanden. Perssons sofistikerade formspråk bygger bland annat på kontraster där det skissartade och det exakta förstärker varandra.

Ragnar Persson, född 1980, är utbildad vid Konstfack i Stockholm. Han har ställt ut i Sverige och runt om i världen. Perssons bilder återkommer bland annat i välkända tidskrifter, tryck på kläder och dekor till teateruppsättningar. Ragnar Persson har gett ut flera egenproducerade fanzines och även böcker via förlaget Orosdi-Back.