Vårbergstävlingen

Konstnär Bohlin, Ebba, ​Matousch​, Kristina, Rosa Barba/studio rb, Veilhan, Xavier, Superflex/Schul Landskabsarkitekter
År 2018

I samband med stadens stora stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen har Stockholms stad avsatt 16 miljoner kronor för ett offentligt konstverk av högsta kvalitet i Vårberg. Tävlingen utlystes internationellt hösten 2017 och fem konstnärer bjöds in att skissa på sina förslag under våren 2018. Tävlingen är Stockholms stads enskilt största satsning på en offentlig konstnärlig gestaltning.

De fem tävlingsbidragen visades för allmänheten på Kummelholmen, Vårholmsbackarna 120 under perioden 23 augusti– 2 september.

 • Sten, sax, påse – konstnär Kristina Matousch (Sverige)
 • Soltidsscener – konstnär Rosa Barba/studio rb (Italien/Tyskland)
 • Se bergen – konstnär Ebba Bohlin (Sverige)
 • Vårbergs jättar – Xavier Veilhan (Frankrike)
 • Värna om stadens andar – Superflex/Schul Landskabsarkitekter (Danmark)

Vinnaren blev den franske konstnären Xavier Veilhan med förslaget Vårbergs jättar. ”Vårbergs jättar är ett visuellt slagkraftigt förslag som går att möta med kroppen och som etsar sig fast i medvetandet hos betraktaren. Det är lekfullt och har samtidigt en tyngd och tidlös närvaro”, säger juryn i sitt utlåtande och fortsätter: ”Med gestaltningen kan fler naturliga mötesplatser uppstå i Vårberg och existerande kvaliteter förstärkas. Verket har potential att bli ett oföränderligt riktmärke i en miljö som ska genomgå kraftiga omdaningar.” 

Xavier Veilhan (f. 1963) är en av den internationella konstvärldens mest etablerade och erkända konstnärer. Han har sedan debuten på 1990-talet arbetat med storskaliga installationer där han utforskar världen omkring oss genom att ständigt växla mellan det illusoriska och det verkliga. I sina arbeten konfronterar han publiken med skalförskjutningar, stiliserade och förvrängda objekt eller visuella effekter som sätter seendet på prov och får oss att ifrågasätta vad det egentligen är vi ser. Veilhan representerade Frankrike på Venedigbiennalen 2017. Han har sedan tidigare två mindre offentliga gestaltningar i Sverige och samarbetar med Stockholmsgalleriet Andréhn-Schiptjenko. 

Juryns sammansättning:

 • Mårten Castenfors, chef Stockholm konst och Liljevalchs (juryns ordförande)
 • Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA, projektchef Fokus Skärholmen, Stadsledningskontoret
 • Ernst Billgren, konstnär
 • Frida Cornell, gästcurator, Stockholm konst
 • Emma Lundborg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Exploateringskontoret
 • Ann-Sofi Noring, vice museichef, Moderna Museet
 • Anita Wernström, konstnär, Vårberg