Västerängshallen, Älvsjö

Konstnär Friberg, Maria, Friberg,Maria
År 2020
Plats Älvsjö
Teknik/Material Fotografi
Beställare Sisab
Konstprojektledare Ann Magnusson
Koordinater lat: 59.2777419 long: 17.9825842

En ny sporthall – Västerängshallen – reser sig nu i anslutning till Johan Skytteskolan och Ekängens skola. I en nisch med en sittbänk på den västra fasaden har Maria Friberg skapat en gestaltning som anknyter till hennes tidigare verk på Johan Skytteskolan. Hubben avbildar en sladdhärva mot en orangeröd bakgrund. Fotografiet är monterat i härdat laminerat glas.

De svarta kablarna framstår som linjer i en gigantisk teckning. Det som vi först förknippar med teknik gestaltas på vissa ställen som virkade, knutna och flätade trådar. Högteknologin och traditionellt hantverk möts i en humoristisk genuskommentar. Motivet kan tolkas både bokstavligt och symboliskt. Den trådlösa tekniken till trots är tilltrasslade sladdar ett bekant inslag i våra hem och på våra arbetsplatser. Sladdtrassel är samtidigt en visuell påminnelse om vår tids kommunikations ­kanaler och det komplexa informationsflöde som både skapar oändliga möjligheter och svårlösta komplikationer. Maria Friberg arbetar huvudsakligen med fotografi och video, men även ljud och ljus utgör vitala element i hennes precisa formspråk.

Hon blev känd för sina omsorgsfulla iscensättningar av sociala strukturer och maktsystem.Den existentiella tematiken i hennes konst handlar om genus, vår livsmiljö och omvärld. Foto - och videoverken anknyter ofta till målar ­ konsten och kännetecknas av estetisk förfining, poetisk skönhet och känslomässig tyngd som manar till omvärderingar av våra invanda föreställningar och tankemönster. Maria Friberg, född 1966, är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och på Myndlista - og handíðaskóli Íslands. Hon har haft en rad separatutställningar i Sverige och utomlands. Friberg är representerad vid bland annat Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum och på Kiasma i Helsingfors.