Vatten

Konstnär Stratimirovic,Aleksandra
År 2017
Plats Bromma
Teknik/Material Glas, Akryl, Plåt
Konstprojektledare Torbjörn Johansson
Koordinater lat: 59.3374552 long: 17.9329104

För Henriksdals avloppsreningsverk har Aleksandra Stratimirovic (f. 1968) skapat verket Vatten, ett ljusskåp som ett fönster från bergrummet ut mot staden. I skåpet står 2 000 glasflaskor med olikfärgade vätskor, mot en vägg av LEDljus. Flaskornas olika färger skapar konturerna av en stad mot en klarblå himmel med vita moln. Eftersom stora ombyggnader väntar i Henriksdal installeras konsten först i Bromma reningsverk. Flyttningen till Henriksdal planeras till 2026.

I samband med renovering av en frånluftsskorsten vid Henriksdals avloppsreningsverk blev det aktuellt med konstnärlig gestaltning enligt enprocentsregeln. Henriksdalsverket, som invigdes 1941, är ett av Europas största avloppsreningsverk. Det är inrymt i 300 000 kvm bergrum och 18 km tunnlar, och har, medräknat offentliga visningar, cirka 2 000 besökare om året.

Aleksandra Stratimirovic arbetade fram förslag både för skorstenen och för luftningsbassängerna i bergrummet. Det första, ett moln av LED-ljus för placering på skorstenens topp, rymdes inte inom budgeten men kan bli aktuellt när Henriksdals reningsverk byggs ut.

Vatten är en skulptur i form av ett ljusskåp. Cirka 2 000 kanylflaskor av glas, fyllda med olikfärgade klara vätskor, står uppradade i ett sterilt laboratorieskåp av akryl och plåt med en vägg av LED-noder som ljuskälla. Tillsammans bildar flaskorna ett motiv, som pixlar i en bild.

Betraktade på avstånd förvandlas de kalla sterila materialen till en bild av en klarblå sommarhimmel med vita moln. Förlagan är ett foto som konstnären har tagit från sitt fönster på Kungsholmen mot Södermalm. 

I varje liten flaska blandas färgen för hand. Flaskorna är förseglade med en speciell propp som är ogenomtränglig för vätska. Ljuset framhäver färgerna, gör formerna distinktare och ger liv åt kompositionen.