Water Pavilion Norra Djurgårdsstaden

Konstnär Hein,Jeppe
År 2017
Plats Norra Djurgårdsstaden
Teknik/Material Stål
Beställare Exploateringskontoret
Konstprojektledare Claes Söderquist
Koordinater lat: 59.3537731 long: 18.0882693

På nyanlagda Storängstorget har danske konstnären Jeppe Hein (f. 1974) skapat en skulptural vattenpaviljong. Från fyra cirklar i marken sprutar vattnet upp och bildar väggar som växlar mellan högt och lågt efter konstnärens förutbestämda koreografi. Publiken kan njuta av vattenspelet men också gå in i verket och passera de rörliga och våta kulisserna.

Norra Djurgårdsstaden är Stockholms i dag största stadsutvecklingsområde med fokus på miljö och långsiktigt hållbar utveckling. Här ska innovativ miljöteknik utvecklas och visas fram som ett internationellt föredöme.

Storängstorget är en trekantig plats, där både handel, lek och café ska få plats. I förhållande till gatan är torget upphöjt 6 cm och belagt med granit. Vid torgets ena sida ligger en transformatorstation där fasaden i cortenstål är perforerad och ljussatt så att färgtemperaturen förändras i relation till hushållens aktuella elförbrukning.

Med lekfullhet och överraskande grepp vill Jeppe Hein göra konsten till en del av vardagslivet, och i hans installationer får publiken ofta spela en aktiv roll. Verket på Storängstorget är en vattenpaviljong, med fyra cirklar där vatten sprutar upp från marken och avgränsar olika rum.

Vattenväggarna är uppdelade i nio segment som är programmerade att röra sig i olika höjder enligt ett mönster som upprepas. På ett ställe i verket kan höga strålar skapa ett rum med en lugn och meditativ stämning medan snabba växlingar mellan högt och lågt i en annan del av paviljongen lockar till att gå in i verket och delta i vattenspelet.

Strålarna når som högst 2,30 meter och när den koreograferade sekvensen är genomgången börjar loopen om. Vattnet rinner tillbaka ner i pumphuset där det filtreras. Fontänen kommer att vara avstängd på natten liksom under vintern.