# 269

Hertha Hanson

Konstnär Hansson,Hertha

Olja på duk
60 x 40 cm