# 271

Hertha Hanson

Konstnär Hanson,Hertha

Olja på duk
60 x 40 cm