Butcher's poem/11.1

Märit Runsten

Konstnär Runsten, Märit
Teknik/Material Teckning