Det fördolda

Lotta Döbling

Konstnär Döbling, Lotta

Olja på duk
153 x 110 cm