”En tänkbar trädgård” – Ellen Key

Laercio Redondo och Birger Lipinski

Konstnär Lipinski,Birger, Redondo,Laercio

Digitaltryckta foton och färgfält på överlappande paneler av björkplywood
70 x 65,5 cm