Goda vänner

Marianne Hall

Konstnär Hall, Marianne

Terracotta
14 x 25 x 20 cm