Pinnar och dimmor

Ellisif Hals

Konstnär Hals,Ellisif

Djuptrycksfärg, lim, papper
85 x 133 cm