The Signal is Intermittent (04)

Muhammad Ali

Bläck på papper
30 x 40 cm