Medarbetare

Stefan Hagdahl

Chef

stefan.hagdahl@stockholm.se
08-508 31 320

Anna-Karin Ericson

Projektchef

anna-karin.ericson@stockholm.se
08-508 31 569

Jenny Lawner

Projektsamordnare 

jenny.lawner@stockholm.se
08-508 31 334

Malin Ros Tägtström

Projektsamordnare

malin.ros.tagtstrom@stockholm.se
08-508 31 322


Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer