Medarbetare

Stefan Hagdahl

Anna-Karin Ericson

Jenny Lawner

Malin Ros Tägtström
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer