Sommarutställning 2022

En jättelik papperspåse på Gubbängstorget, 70 bojar i Strömmen och en gigantisk träinstallation framför Operan är några av de verk som sex konstnärer ställer ut i staden. Stockholm konsts satsning med tillfällig, offentlig konst i hela staden återkommer nu för femte gången. Utställningen, som pågår 23 maj–11 september, äger rum i samband med projektet Levande Stockholm, trafikkontorets satsning på sommargågator, sommartorg och pop-up parker. 

Frågor om stadens utveckling diskuteras flitigt. Hur skapas en dräglig miljö för invånarna eller brukarna som vi ibland kallas? Årets tema för konsten är just hur vi rör oss i staden, något de medverkande konstnärerna har förhållit sig till. Hur använder vi de öppna ytorna i en stad, såsom torg och vattenområden? Att röra sig i staden handlar om att finna förbindelser, att ta sig från en punkt till en annan eller att bara vara. Det påverkar i sin tur våra inre tankar och rörelser.

– I år är sommarkonsten stor, säger Stefan Hagdahl, chef för Stockholm konst. Man kan gå ut, in och igenom flera av verken. Det är en spännande rörelse som påverkar hur vi upplever oss själva i konsten och staden.

Medverkande konstnärer är Ossian Eckerman, Axel Lieber, Kristina Matousch, Marja-Leena Sillanpää, Astrid Svangren, Uglycute i samarbete med KTH arkitektur och adjunkt Karin Matz. Frida Cornell har curerat utställningen som innehåller flera olika tekniker som skulptur, installationer, ljud, händelser och objekt.

Om verken
Med sin installation med bojar i Strömmen vill Kristina Matousch undersöka hur människan förhåller sig till en plats utifrån en given punkt – bojarna i vattnet – hur det påverkar seendet. När vi rör oss kring installationen söker vi olika vägar runt vattnet som påverkar hur vi ser på verket.

Uglycutes stora gestaltning på Gustav Adolfs torg vänder ut och in på monumentets logik, istället för en imposant staty som omges av en stor plats har de tillsammans med studenter från KTH skapat en tom yta omgiven av en transparent struktur. Installationen kommer under juni månad aktiveras med olika händelser. Visas till och med 10/8.

Axel Lieber leker med skala och innehåll på Gubbängstorget, där en enorm shoppingbag konfronterar betraktaren med både humor och eftertanke kring kroppens position i rummet.

Astrid Svangrens flaggor på Malmskillnadsgatan skapar blickpunkt högt uppe på bron över Hamngatan. Med sitt drömska innehåll och ständiga rörelse blir de på ett sätt synonyma med stadens skiftande känslostämningar.

Ossian Eckermans muralmålning på Svartensgatan växer organiskt fram under juni månad och skapar likt Astrid Svangren blickpunkt och orientering under hektiska sommarmånader. 

På Odenplan har Marja-Leena Sillanpää placerat ett litet, mytiskt väsen, högt upp framför Soltrappan. Det är en vägvisare som färdas genom luften för att med tankens kraft föra oss till naturen. Den varnar oss – vi måste vakna, ändra riktning om världen så som vi känner den ska fortleva.

Sommarutställningen fortsätter sitt samarbete med stadens olika konstnärliga högskolor, i år sker det med KTH Arkitekturskolan som medverkar på Gustav Adolfs torg. Även SL fungerar som samarbetspart på Odenplan, där de upplåtit Soltrappan till en av konstnärerna.

Miljöaktivitet i Uglycutes gestaltning på Gustav Adolfs torg:
3 juni, kl. 16–19 Utdelning av energibars av sjögräs i samarbete med Moderna Museet och konstnären Jeremy Deller. I samband med miljö- och klimatkonferensen Stockholm +50 deltar Stockholm konst i ett projekt som den brittiske konstnären Jeremy Deller genomför tillsammans med Moderna Museet med fokus på vår miljö.

Samtal om torg, platsbildning och konst 20 juni, kl. 16.30–17.30 med utgångspunkt i Gustav Adolfs torg med kultur- och stadsmiljöborgarådet Jonas Naddebo och trafikborgarborgarrådet Daniel Helldén, Uglycutes med flera.

Tid: 23 maj–11 september 2022
Plats: Olika platser i Stockholm

Kontakt Stockholm konst:
Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst: 08-508 313 20
Frida Cornell, curator Stockholm konst: 08-508 313 36