Sökning på ”Konstnär:Hjolman, Inga”

Träffar 1–20 av 322

Skatten vid regnbågens slut

Konstnär: Elisabeth BillanderTitel: Skatten vid regnbågens slut Projekt: Vingåkersvägen/Framtidens förskolorPlats: ÖrbyFoto: Naina Helén Jåma

Läs mer

Midsommarkransens grundskola: Skolans entréer

I samband med uppförandet av en ny grundskola för cirka 1000 elever i Midsommarkransen utlyser Stockholm konst ett konstnärligt gestaltningsuppdrag.

Läs mer

Bostadsområdet Fäboden

Konstnärlig gestaltning i nytt bostadområde

Familjebostäder bygger 108 nya bostäder i två vinkelhus på Bjursätragatan i kvarteret Fäboden 1 i Rågsved. Syftet är, förutom att möta behovet av fler bostäder, att skapa mer liv, rörelse och ökad trygghet på Bjursätragatan. I anslutning till de två bostadshusen planeras ett entrétorg med plats för aktiviteter och möten. Torget framför bostadshusens entréer är platsen för en konstnärlig skulptural insats.

Läs mer

Kungsholmen: Tekniska nämndhuset

Tekniska nämndhuset genomgår just nu en interiör modernisering som ska stå klar 2023. I samband med detta byggs nya personalutrymmen: tre matsalar som även kommer att användas för konferenser. Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag för tre väggbaserade verk i dessa rum.Välkommen med din ansökan! Läs mer om konstprojektets förutsättningar.

Läs mer

Konstprojekt 2020

Under 2020 har Stockholm konsts arbete resulterat i hela 35 projekt med 59 konstnärer. Projekten har synts på gator och torg, i parker, skolor, förvaltningsbyggnader, idrottsanläggningar och bostadsområden över hela Stockholm. Med en gemensam trumpetfanfar vi vill rikta ett tack till alla som gjort årets fantastiska resultat möjligt! 

Ta del av konstprojekten i katalogen eller i vår konstkarta.

Läs mer

Hjorthagen: Väggbaserat verk till entré och trapphall i nytt seniorboende

I samband med en ombyggnation av Dianagårdens tidigare vård- och omsorgsboende skapas ett nytt seniorboende för personer 65+. Seniorboendets huvudentré och det anslutande trapphuset har utsetts som plats för konstnärlig gestaltning. Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag här.Välkommen med din ansökan!Läs mer om konstprojektets förutsättningar.

Läs mer

Spångahallen, Spånga

Folkform, Chandra Ahlsell och Anna Holmquist

Läs mer

Enprocentregeln

Enprocentsregeln anger att en procent ska avsättas till konstnärlig gestaltning vid ny- om- och tillbyggnad i Stockholms stads egen regi. Regeln klubbades igenom av stadens politiker redan 1963. Läs mer.

Läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholm konst

Anmäl dig till Stockholm konsts nyhetsbrev för att läsa det senaste om våra konstnärliga gestaltningar, tillfälliga konsthändelser, konstsamlingen och utlysningar. I samband med anmälan till ...

Läs mer

Hjulsta Backar

Mari Rantanen

Läs mer

A, B, se

Hanna Nilsson och Sofia Østerhus

Läs mer

Telefonplanshallen, Västberga

Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten

Läs mer

EARTHSTAR

Catrin Andersson

Läs mer

ArtResLab

1800-talets tegelröda speditionsbyggnader har rivits för att ge plats till en ny stadsdel i Norra Stationsområdet, mittemellan Stockholm och Solna.

Läs mer

Hjorthagsparken

Konstnär: Kirsten Ortwed, 2018, Hjorthagsparken

Läs mer

Laborate

Sirous Namazi

Läs mer