Sökning på ”Konstnär:Schafferer-Sigerus, Solveyg W.”

Träffar 41–60 av 89

1 december 2019

Bobergsskolan

Åsa Stjerna

7 februari 2018

Konstprojektledare upphandlas

Nu gör Stockholm konst en upphandling av projektledare som kan hålla i de olika konstprojekt som finansieras av enprocentsregeln. Intresserade är välkomna att via Tendsign ge anbud för att delta i upphandlingen av ramavtal.

24 november 2021

Kungsholmen: Polishusparken

Polishusparken på Kungsholmen är ett prioriterat ombyggnadsprojekt med målet skapa en attraktiv och välkomnande kvarterspark för dagens och framtidens stockholmare. I parkens nya del, längs ett gång- och cykelstråk, ges plats för konstnärlig gestaltning.

Välkommen med Din intresseanmälan!

2 juni 2022

Konstnärshem för Konst vid Slussen

I andra upplagan av Konst vid Slussen tar Stiftelsen och Föreningen Konstnärshem plats vid Södermalmstorg. 

4 maj 2022

Betty Petterssons högstadium och gymnasium

När Enskede gårds gymnasium renoveras och anpassas får skolan nytt namn efter Betty Pettersson, den första kvinnan som 1871 tog studentexamen i Sverige. Den nya skolan ska ge plats för en sammanhållen konstnärlig gestaltning längs ett stråk genom skolan.

Välkommen med din intresseanmälan!

26 mars 2021

Hjorthagen: Väggbaserat verk till entré och trapphall i nytt seniorboende

I samband med en ombyggnation av Dianagårdens tidigare vård- och omsorgsboende skapas ett nytt seniorboende för personer 65+. Seniorboendets huvudentré och det anslutande trapphuset har utsetts som plats för konstnärlig gestaltning. Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag här.Välkommen med din ansökan!

Hjorthagen - Konstprojektets förutsättningar

26 januari 2022

Konst vid Slussen ger liv åt Södermalmstorg

Tillsammans med Stockholm konst har Projekt Slussen tagit fram ett koncept med konst i fokus för att levandegöra Södermalmstorg under byggtiden.

4 oktober 2021

Johanneshov: Kylhusparken, Slakthusområdet

Slakthusområdet är ett industriområde som är på väg att utvecklas till en helt ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel, nöjen, mat- och kulturupplevelser. Det övergripande temat för konsten i Slakthusområdet är Scenen-Stadens rum. Området kommer att uppföras i etapper. I etapp 1 ingår även Kylhusparken, som ska bli ett gestaltat rum i det offentliga rummet.

26 april 2022

Årstabergs stationsområde | Keramisk gestaltning

I anslutning till Årstabergs pendeltågstation ligger kv Packrummet. Här omvandlas just nu ett tidigare industriområde till en ny, tät stadsdel med bostäder, skola, förskola och verksamhetslokaler. Årstabergs stationsområde, som är en del av byggprojektet, ger plats för keramisk gestaltning.

Välkommen med din intresseanmälan!

20 maj 2022

Fruängens seniorboende

I Fruängen ligger Fruängsgården, ett tidigare serviceboende som ska byggas om till seniorboende. I samband med detta söker vi en konstnär med ett starkt personligt uttryck och som med sin konst vill utveckla miljön och bidra till trivsel och trygghet för boende och besökare.

Välkommen med din intresseanmälan!

1 december 2019

Bobergsskolan

Helene Billgren

7 april 2021

Kista torg: Lysande eller belyst? Väggbaserat verk på fasad

Stockholm konst utlyser nytt gestaltningsuppdrag: En relief eller ett tredimensionellt verk, lysande eller belyst, direkt på fasad. Förhoppningen är att den konstnärliga gestaltningen ska bli ett signum och ett orienterande riktmärke för området kring Kista torg.Välkommen med din ansökan!

4 december 2013

Reflektion utan vila

Mikael Lundberg och Henrik Brandt

4 april 2022

Kv Måsholmen | Skulptural iscensättning i flera akter

Stockholm konst utlyser ett nytt gestaltningsuppdrag: att skapa en skulptural gestaltning i kvarteret Måsholmen, Skärholmen. Fastigheten som uppförs här kommer att bli ett landmärke som syns både på nära och långt håll. Här finns möjlighet att, skapa en konstnärlig iscensättning i flera akter och i samklang med arkitekturen.

Välkommen med din intresseanmälan!

19 december 2018

Sara Appelgren för Illuminate Herstory

Från 5 till 13 januari visas fotoverket Brace Yourself (Duet Composition #2) av Sara Appelgren på Kulturhuset Stadsteatern. Installationen är en del i den årliga internationella ljusfestivalen ”Illuminate Herstory". Ikväll projiceras verket parallellt på The General Post Offices fasad i Dublin. 

9 mars 2021

Stora mossen: Skulptural gestaltning, Bromma gymnasium

I samband med att Bromma gymnasium byggs ut och renoveras, har skolgården utsetts som plats för skulptural gestaltning. Konsten blir centralt placerad på ett nytt, tydligt definierat torg. Stockholm konst utlyser uppdrag att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag.Välkommen med din ansökan!

8 april 2021

Laura

Ebba Hedquist

17 februari 2017

Tone of water

Pia Törnell

4 december 2013

Reflektion med vila

Mikael Lundberg och Henrik Brandt

30 juni 2021

Kulstötaren

Carl Fagerberg