Sökning på ”Beställare:Svenska Bostäder”

Träffar 1–20 av 48

15 januari 2024

Vasastan | kv. Vasen

Kv. Vasen i Vasastan ska byggas om till seniorbostäder. I samband med ombyggnaden skapas utrymme för en konstnärlig gestaltning inom fastighetens utomhusmiljöer. Byggnaden har en u-formad plan med en innergård och huvudentré mot Kadettgatan. Det är en form som både är sluten mot sig själv och samtidigt öppnar upp mot omgivningen. Här finns möjligheten att ge platsen en tydlig karaktär i ett sammanhållet visuellt gestaltande. Uppdraget är att stärka platsens identitet och samtidigt vara öppen mot världen utanför.

Välkommen med din ansökan!

17 februari 2017

Frihetens fågel

Marisa Fjärem

18 mars 2018

Tävlingsprogrammet för Vårberg klart

Tävlingsprogrammet för den konstnärliga gestaltningen av tre platser i Vårberg är nu klart. Den internationella projekttävlingen utlystes i november 2017 och Stockholms stad har avsatt 16 miljoner kronor till projektet. 

26 april 2022

Årstabergs stationsområde | Keramisk gestaltning

I anslutning till Årstabergs pendeltågstation ligger kv Packrummet. Här omvandlas just nu ett tidigare industriområde till en ny, tät stadsdel med bostäder, skola, förskola och verksamhetslokaler. Årstabergs stationsområde, som är en del av byggprojektet, ger plats för keramisk gestaltning.

Välkommen med din intresseanmälan!

17 februari 2017

Mammabarn

Charlotte Gyllenhammar 

15 december 2023

Tunnel i Vårberg centrum

I Stockholms stads budget för 2021 fick trafiknämnden i uppdrag att genomföra trygghetsskapande åtgärder i gång- och cykeltunnlar. Syftet har också varit att öka trivseln och skapa en mer ombonad känsla. Projektet omfattade bland annat tunneln vid Vårberg centrum, som var i stort behov av renovering.

7 april 2020

Studentboende i kv Gisslaren

Konstnärlig gestaltning till nya studentbostäder

Familjebostäder bygger längs med Årstastråket, Årstavägen 11, i kvarteret Gisslaren två nya fastigheter med studentbostäder och förskola. De två huskropparna länkas samman med en låg byggnad med takterrass. Husen har en modernistisk arkitektur, gestaltad med sinuskorrugerad betong, många fönster och små balkonger. Det blir 96 studentlägenheter i två hus, på 5 respektive 8 våningar. I anslutning till entréerna på framsidan finns ett kvadratiskt entrétorg

5 februari 2019

Konstprojekt

Konstprojekt som tillkommit genom enprocentsregeln.

11 februari 2019

Grimstagatan, Vällingby

Konstnär: Valeria Montti Colque, 2018, Vällingby

6 februari 2020

Dörrhandtag, Stockholmshusen

Charlotte Gyllenhammar

16 oktober 2023

Konst som tillför glädje och förundran

Studentbostäderna i Östberga har fått en ny konstnärlig gestaltning. Ea ten Kate har skapat en muralmålning i en glad färgpalett och med lekfulla formationer som lockar blickar och underhåller tankar.

17 februari 2017

Camera

Jakob Simonson

7 april 2020

Bostadsområdet Fäboden

Konstnärlig gestaltning i nytt bostadområde

Familjebostäder bygger 108 nya bostäder i två vinkelhus på Bjursätragatan i kvarteret Fäboden 1 i Rågsved. Syftet är, förutom att möta behovet av fler bostäder, att skapa mer liv, rörelse och ökad trygghet på Bjursätragatan. I anslutning till de två bostadshusen planeras ett entrétorg med plats för aktiviteter och möten. Torget framför bostadshusens entréer är platsen för en konstnärlig skulptural insats.

20 februari 2024

Tidsresenär från framtiden

En bläckfisk, som en tidsresenär från framtiden, har strandat vid Klara sjö. Johannes Heldén har skapat en figurativ skulptur som vilar på en terrazzorundel. Konstverket väcker existentiella frågor om livet på jorden och universums starka krafter.

11 februari 2019

Reliefen i kvarteret Giggen – årets enprocentsprojekt

På måndag delade Stockholm konst ut stadens finaste utmärkelser för offentlig konst. Den konstnärliga gestaltningen för bostadskvarteret Giggen i Tallkrogen blev Årets projekt. Till Årets enprocentare utsågs Lars-Edwin Andersson på Fastighetskontoret.

12 januari 2015

Här är vi

Axel Karlsson Rixon

16 januari 2013

Från bok till sten

Lina Nordenström

2 januari 2013

DIXI 3325

Tommy Støckel