Sökning på ”Konstnär:Schafferer-Sigerus, Solveyg W.”

Träffar 1–20 av 95

31 januari 2023

Söderholmen | Johannesdalsparken: Skulpturala uttryck i samklang med naturens storskalighet

Stockholm konst söker en konstnär/ett konstnärsteam som, genom att arbeta med en eller flera platser i Johannesdalsparken, vill arbeta med en eller flera platser i parken och förstärka områdets befintliga kvaliteter med sin konst. Temat för gestaltningsuppdraget är "Möten, natur och kultur".

19 februari 2019

Ljudbänken i Arctic World Archive

Stockholm konsts ambulerande konstprojekt Ljudbänken, genomfört i samarbete med Audiorama, ett rum för ljudkonst, har blivit utvalt att bevaras för framtiden i det digitala arkivet Arctic World Archive på Svalbard som del av världens kulturarv.

26 oktober 2022

Konstnärlig gestaltning till Dalens seniorboende, Enskede/Sandsborg

I samband med att Enskededalens servicehus byggs om för att bli ett nytt seniorboende, utlyser Stockholm konst två stycken gestaltningsuppdrag som rör boendets inomhusmiljö.

Välkommen med Din/Er intresseanmälan!

17 juni 2022

Stockholm konst för WALLSTREET 2022

Wall Street Stockholm 2022 är ett regionalt konstevenemang inriktat på offentlig konst. Syftet är att berika våra gemensamma ytor med ny konst som berör, väcker tankar och skapar känslor. Stockholm konst bidrar med ett antal nya konstverk och konsthändelser på olika platser runtom i staden.

17 februari 2021

Bandhagen: Bäckahagens skola

När Bäckahagens skola byggs om ges plats för konstnärlig gestaltning i ett längre stråk som kan bestå av många förgreningar i och i anslutning till skolbyggnaden. Här finns möjligheter att skapa en sammanhållen egensinnig berättelse eller ett kluster av berättelser. Förhoppningen är konsten ska bli ett signum för skolan.

Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag i detta projekt. Välkommen med din ansökan!

7 februari 2018

Konstprojektledare upphandlas

Nu gör Stockholm konst en upphandling av projektledare som kan hålla i de olika konstprojekt som finansieras av enprocentsregeln. Intresserade är välkomna att via Tendsign ge anbud för att delta i upphandlingen av ramavtal.

26 mars 2021

Hjorthagen: Väggbaserat verk till entré och trapphall i nytt seniorboende

I samband med en ombyggnation av Dianagårdens tidigare vård- och omsorgsboende skapas ett nytt seniorboende för personer 65+. Seniorboendets huvudentré och det anslutande trapphuset har utsetts som plats för konstnärlig gestaltning. Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag här.Välkommen med din ansökan!

Hjorthagen - Konstprojektets förutsättningar

16 november 2020

Entréhall - Rinkeby allé vård- och omsorgsboende

Denna upphandling avser ett konstnärlig gestaltningsuppdrag till ett nytt vård- och omsorgsboende vid Rinkeby allé. Det väggbaserade verket ska vara placerat i entréhallen – ett stort och ljust rum som inte bara ska fungera som genomströmningsplats. Här skapas även sociala ytor och en hemlik miljö.

22 juli 2022

Melodi

Nils Sjögren

26 oktober 2022

Skulptural gestaltning - Yttre gården, Dalens seniorboende, Enskede/Sandsborg

I samband med att Enskededalens servicehus byggs om för att fungera som seniorboende, kommer även den seniorboendets utomhusmiljö att rustas upp. Stockholm konst utlyser skulpturalt gestaltningsuppdrag till boendets yttre gård.

Välkommen med Din intresseanmälan!

28 maj 2021

Fredrika Bremer

Sigrid Fridman

27 maj 2022

Stockholm konst medverkar i WALLSTREET Stockholm 2022

WALLSTREET Stockholm 2022 är ett regionalt konstevenemang inriktat på offentlig konst. Syftet är att berika våra gemensamma ytor med ny konst som berör, väcker tankar och skapar känslor. Stockholm konst bidrar med ett antal nya temporära konstverk och konsthändelser på olika platser runtom i staden.

19 januari 2022

Mälarhöjdens ishall | Ljus, skala och rumsliga samband – gestaltade installationer på fasad

Stockholm konst utlyser ett nytt skiss- och gestaltningsuppdrag: att skapa två sammanhängande väggbaserade gestaltningar på fasaden till Mälarhöjdens nya ishall.

Välkommen med din intresseanmälan!

17 februari 2017

Elämän puu (Livets träd)

Stefan Uhlinder

13 december 2021

Konstnärlig gestaltning | Tema: Människors och platsers behov

I samband med renoveringen av kvarteret Stranninge i Tensta kommer kvarterets innergårdar att förses med platsspecifik konst – verk som väcker nyfikenhet, tar plats och som relaterar till de som vistas där. Det här är ett gestaltningsuppdrag som förutsätter öppenhet och intresse för olika människors perspektiv. Hur kan konsten bidra till att skapa något platsspecifikt här? För vem och på vilket sätt?

Välkommen med din intresseanmälan!

16 februari 2018

Uppåt

Beth Laurin

2 november 2011

Folke Bernadotte af Wisborg

Solveyg W. Schafferer-Sigerus

21 maj 2021

Lena

Gustav Nordahl