Sökning på ”Konstn��r: Maja Sten”

Träffar 1–20 av 1465

27 september 2023

Föreställande konst som aktiverar minne

Konstnärsduon Anna Zacharoff och George Rippon har skapat en konstnärlig gestaltning i det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby. Konstverket, som består av flera delar, kretsar kring igenkännbara, vardagliga motiv och utöver den estetiska kvaliteten förmedlar känslan av lugn och trygghet. Gestaltningen samspelar med platsens funktion och arkitektur.

25 september 2023

Årsta | Årstafältets bollplan

Utvecklingen av Årstafältet är ett omfattande projekt som sker etappvis och där varje etapp rymmer ett antal olika delprojekt. Ambitionen är både att skapa en attraktiv offentlig miljö – en plats för möten, rekreation och aktivitet – och att binda ihop Årsta med Östberga, Valla gärde och Enskedefältet. Att värna om Stockholms grönområden och att bereda plats för rekreation är ett delprojekt, som även innebär att ge plats för idrott, träning och möten. Till det här uppdraget söker Stockholm konst en konstnär som arbetar i en målerisk tradition och som här får möjlighet att ta sig an fasader i utomhusmiljö.

Välkommen med din intresseanmälan!

12 september 2023

Berättande måleri av Irina Gebuhr

Irina Gebuhr har skapat en konstnärlig gestaltning för entrén till ett nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby. Gestaltningen består av tre figurativa, berättande målningar som formmässigt samspelar med varandra och med platsens funktion och arkitektur.

7 september 2023

Tenstaterrassen | Tensta

Stockholm konst inbjuder verksamma konstnärer att delta i upphandling för skulpturalt gestaltningsuppdrag och produktion av offentlig konst till Tenstaterrassen. Till detta uppdrag söker vi en konstnär som genom ett skulpturalt konstverk kan berika Tenstaterrassens nya park.

Välkommen att delta i upphandlingen!

6 september 2023

Träd som räddar oss: Tillfällig konsthändelse i Västertorp

Stockholm konst fortsätter med sitt långsiktiga projekt med syfte att på ett nytt sätt aktivera befintliga offentliga gestaltningar i stadens konstsamling på allmän plats. Hanna Wildow, den fjärde konstnären som har bjudits in, skapar installationen och den kollektiva performance-akten ett träd gör ingen skog som en konstnärlig kommentar till Eric Grates bronsskulptur Trädet på Västertorpsplan.

30 augusti 2023

Tegelbacken | Rödbodtorget

Tegelbacken och Rödbodtorget ska förnyas och förändras från att vara en trafikplats till ett mer park- och torgliknande format, vilket ger möjlighet till konstnärlig gestaltning. Till det här gestaltningsuppdraget söker Stockholm konst en konstnär för konstnärlig gestaltning för Tegelbacken.

Välkommen med din intresseanmälan!

25 augusti 2023

Charlotte Gyllenhammar vänder på perspektiv

För 30 år sedan hängde en uppochnedvänd ek mellan husen på Drottninggatan vid Sergels torg. Konstverket Dö för dig skapades av Charlotte Gyllenhammar, som nu återuppför sin installation i en ny version med titeln Dö för dig / Slå rot på samma plats. Konstprojektet är ett samarbete mellan konstnären, Stockholm konst och Statens konstråd.

11 juli 2023

Grimstaskolan | Vällingby

I samband med att Grimstaskolan i Vällingby renoveras ska skolan även förses med konstnärlig gestaltning. Platsen för den konsten är ett hisschakt som inte längre är i bruk. Här finns en spännande rumslig volym som sträcker sig genom fem våningsplan och som innebär spännande möjligheter för en konstnär att utgå från hisschaktets avgränsning och/eller använda sig av rummets gränslöshet, i både horisontell och vertikal riktning. 

Välkommen med Din intresseanmälan!

28 juni 2023

Ny skulptur i Stadshuset som fyller 100 år

En av Stockholms vackraste byggnader – Stadshuset – fyller 100 år. Ragnar Östbergs arkitektoniska mästerverk skapades med samtidens främsta konstnärer och hantverkare. Stockholm konst firar jubilaren med två nya konstnärliga gestaltningar. En av dem, bronsskulpturen Kärlekspar på klippa av Stina Persson, är en hyllning till kärleken.

27 juni 2023

Fabaceae

Ayan Farah

27 juni 2023

Ringtrast

Mats Adelman