Sökning på ”Material: Keramik”

Träffar 1–20 av 39

22 februari 2024

Paradis

Susanne Larsson

8 januari 2015

Luftrum

Marie Beckman

15 december 2023

Tunnel i Vårberg centrum

I Stockholms stads budget för 2021 fick trafiknämnden i uppdrag att genomföra trygghetsskapande åtgärder i gång- och cykeltunnlar. Syftet har också varit att öka trivseln och skapa en mer ombonad känsla. Projektet omfattade bland annat tunneln vid Vårberg centrum, som var i stort behov av renovering.

27 november 2015

Touching and Watching

Masayoshi Oya

13 december 2022

Nya konstverk på Skanskvarnsskolan

I samband med ombyggnaden har Skanskvarnsskolan fått två konstnärliga gestaltningar. Sara Möller och Idun Baltzersen har i varsin gestaltning utgått från det vardagliga. Deras konstverk skärper dock vår upplevelse av det existentiella i den känsliga skolåldern.

5 mars 2012

Tussmötegården

Cecilia Elde, Per B Sundberg, Ulla Forsell

8 januari 2015

Mysko!; Här bor vi!; Stubbe

Jakob Robertsson

27 augusti 2020

Tillfällig konsthändelse i Vinterviken

Stockholm konst fortsätter med sitt långsiktiga projekt med syfte att på ett nytt sätt aktivera befintliga offentliga gestaltningar i staden. Åsa Cederqvist har skapat ett ljudverk som är en konstnärlig kommentar till Stina Ekmans skulptur Bergskatedral i Vinterviken.

2 juli 2019

Ekens skola, Hammarby sjöstad

Jenny Bergman

14 februari 2023

Konst som arkeologiska fynd

Gustaf Nordenskiöld har skapat konst som påminner om arkeologiska fynd. Hans konstnärliga gestaltning Badhus nr 2 i Högdalens sim- och idrottshall länkar det förflutna med nutiden.

19 februari 2021

Spångahallen, Spånga

Folkform, Chandra Ahlsell och Anna Holmquist

19 februari 2021

Förskolan Hagelstavägen 24, Mariehäll

Joanna Eriksson

9 april 2021

Frida på kanin

Hertha Hillfon

27 september 2021

Husby kulturstråk med ny konst och konstfestival

Grönare Stockholm heter Stockholms stads stora satsning på stadens parker och natur-områden. Kulturstråket mellan Husby Centrum och Husby gård har utvecklats som en del i detta projekt. I den natursköna trakten på tröskeln till Igelbäckens naturreservat och det vidsträckta Järvafältet har Pia Sandström skapat en konstnärlig gestaltning som består av skulpturala bänkar och ett ljudverk. I samband med invigningen startar en lokalt förankrad konstfestival.

7 februari 2019

Jenny Bergman skapar en väv i keramik för Ekens skola

Med sin konstnärliga gestaltning Vävd förbinder konstnären Jenny Bergman det förflutna med samtiden. Hon har utgått från sitt intresse för textilt hantverk och visat att det kan expandera till storskaliga, poetiska verk. 

2 mars 2021

Ett pärlband på förskolan Hagelstavägen 24

Konst och pedagogik går hand i hand i Joanna Erikssons skulptur Pärlbandet. Precision i formen och lekfullhet i uttrycket framkallar minnen hos vuxna och väcker nyfikenhet hos barn.

6 oktober 2021

Ny konst i Hagastaden

Kvarteret Algoritmen i Hagastaden har fått ny konst. Ida Persson och Sam Siwe har skapat var sin konstnärliga gestaltning i det nya bostadsområdet. Deras konstverk knyter an till arkitekturen och platsernas särskilda funktion, samtidigt som de skänker betraktaren en visuell upplevelse.

 

8 mars 2021

Mia E Göransson skapar en ny sorts natur vid Rinkeby allé

I Rinkeby allé har konstnären Mia E Göransson skapat en ny sorts natur. Monterade på en stödmur sitter färgskiftande keramiska klinkerplattor där små reliefer i metall visar avgjutningar av vardagliga fynd från omgivningarna.