Sökning på ”Plats: Älvsjö”

Träffar 1–20 av 23

Multi Matrix

Konstnär: Edith LundebrekkeTitel: Multi MatrixProjekt: Kämpetorp (Bullerplank mot Älvsjövägen)Plats: ÄlvsjöFoto: Naina Helén Jåma

Läs mer

Hubben

Stad: Västerängsvägen, ÄlvsjöKonstnär: Maria FribergTitel: HubbenProjektnamn: Västerängshallen/Johan SkytteskolanFoto: Naina Helén Jåma

Läs mer

Konstprojekt

Konstprojekt som tillkommit genom enprocentsregeln.

Läs mer

Multi Matrix

Konstnär: Edith LundebrekkeTitel: Multi MatrixProjekt: Kämpetorp (Bullerplank mot Älvsjövägen)Plats: ÄlvsjöFoto: Naina Helén Jåma

Läs mer

Hubben

Stad: Västerängsvägen, ÄlvsjöKonstnär: Maria FribergTitel: HubbenProjektnamn: Västerängshallen/Johan SkytteskolanFoto: Naina Helén Jåma

Läs mer

Multi Matrix

Konstnär: Edith LundebrekkeTitel: Multi MatrixProjekt: Kämpetorp (Bullerplank mot Älvsjövägen)Plats: ÄlvsjöFoto: Naina Helén Jåma

Läs mer

Multi Matrix

Konstnär: Edith LundebrekkeTitel: Multi MatrixProjekt: Kämpetorp (Bullerplank mot Älvsjövägen)Plats: ÄlvsjöFoto: Naina Helén Jåma

Läs mer

Hubben

Konstnär: Maria FribergTitel: HubbenPlats: Västerängsvägen, ÄlvsjöProjektnamn: Västerängshallen/Johan SkytteskolanFoto: Naina Helén Jåma

Läs mer

Stockholm konsts sommarutställning

I samband med Trafikkontorets satsning på sommargågator, sommartorg och pop-up parker har Stockholm konst bjudit in elva konstnärer och nio Konstfackstudenter till årets sommarutställning

Läs mer

Konstnärlig gestaltning för förskolan Pärlhalsbandet

Luftkroppar är en konstnärlig gestaltning av Daniela Hedman där det visuella och taktila har lika stor betydelse. Skulpturgruppen har återskapats för tredje och sista gången inom konceptet ”Framtidens förskolor”.

Läs mer

Västerängshallen, Älvsjö

Maria Friberg

Läs mer

Kämpetorp, Älvsjö

David Taylor

Läs mer

Kämpetorp, Älvsjö

Edith Lundbrekke

Läs mer

Förskolan Solkatten, Älvsjö

Daniela Hedman

Läs mer

Ny konst i Kämpetorp

Kämpetorp i Älvsjö har under de senaste åren genomgått en stor omvandling. I samband med alla arkitektoniska förändringar har Stockholm konst bidragit med att fyra nya konstnärliga gestaltningar har blivit till och berikat område. Det är dags för invigning av tre av dem.

Läs mer

Ny konst på bullerplanket i Kämpetorp

Kämpetorp i Älvsjö har under de senaste åren genomgått en stor omvandling. I samband med alla arkitektoniska förändringar har Stockholm konst bidragit till att nya konstnärliga gestaltningar berikar området. Edith Lundebrekke har skapat ett konstverk i stort format på bullerplanket mellan den nya idrottshallen och Älvsjövägen.

 

Läs mer

Ny väggmålning på Östberga kulturhus

Östberga kulturhus har fått en ny konstnärlig gestaltning. Konstnären Linnea Rygaard har skapat en väggmålning, där det abstrakta och figurativa ingår i ett komplext mönster. 

Läs mer

Sound sculptures I-II

Per Svensson

Läs mer

Kämpetorp, Älvsjö

Jytte Høy

Läs mer

Johan Skytteskolan

Maria Friberg

Läs mer