Sökning på ”Projektform:Ink������pt konst”

Träffar 1–20 av 1395

26 maj 2023

Parktorget | Hagastaden

Stockholm konst utlyser uppdrag att skapa platsspecifik tredimensionell konstnärlig gestaltning till Parktorget i Norra Stationsparkens mitt, som även utgör en nod i området. Vi söker en konstnär som förmår att tillföra platsen liv och dynamik genom ett oväntat, organiskt och livfullt uttryck. Uppdragets tema är ”Avatarer”.

Välkommen med din intresseanmälan!

23 maj 2023

Konst vid Slussen: "Blommad Pelle" del 3 – Performance

Merchen utgör tredje och sista delen av konstprojektet Blommad Pelle av Klas Barbrosson: en performance i form av en torghandel där konstnären har tolkat de tre delarna i Blommad Pelle till merch.

23 maj 2023

Levande Sommar 2023

Sommaren 2023 görs ett 40-tal platser runtom i Stockholm till inspirerande ytor för aktiviteter, evenemang och kultur. Som tidigare samarbetar Stockholm konst med trafikkontoret och presenterar sin sommarutställning med en rad spännande konstnärliga gestaltningar i stadens offentliga rum. 

19 april 2023

Farsta strand | Edö seniorboende

Stockholm konst utlyser gestaltningsupppdrag på fem våningsplan i seniorboendet Edö. Här kan ett tydligt konstnärligt grepp, där konstens materialitet och taktilitet svarar mot den rationalitet som präglar byggnaden i övrigt, bidra till att boendets centrala passager blir en stimulerande miljö med egen karaktär.

Välkommen med Din intresseanmälan!

19 april 2023

Ingrid Jansson

Konsthanterare ingrid.jansson@stockholm.se 08-508 31 598

18 april 2023

Ny konstnärlig gestaltning i Årsta

Anna Lebisch har skapat en konstnärlig gestaltning i ett nytt gångstråk som kopplar samman norra och södra sidan av tvärbanan i Årsta. Hennes konstverk uppmanar betraktaren till att upptäcka naturdetaljer i landskapet omkring.

12 april 2023

Konst vid Slussen: "Blommad Pelle" del 2 - Slussenprat

Slussenprat är ett ljudverk som utgör andra delen av konstprojektet Blommad Pelle av Klas Barbrosson. Ljudverket är en DIY-appropriering av Sveriges Radios Sommar i P1.

29 mars 2023

Mosaikfönster i Skönstaholmsskolan

Sara Elggren har skapat en konstnärlig gestaltning på Skönstaholmsskolans glasfasad. Konstverkets abstrakta mönster påminner om trådar i en väv och skiftar beroende på årstider, ljusförhållanden och rörelser omkring.

28 mars 2023

Muralmålning i blom året om

Jonathan ”Ollio” Josefsson har skapat en muralmålning i Hässelby strand. Konstverket förmedlar en känsla av en frodande trädgård. Organiska former och intensiva färgskalor samspelar i en lekfull komposition som står i blom året om.

28 mars 2023

Konstnärlig gestaltning för Sisab Upp

Cecilia Tjärnberg har skapat Mandarin, en konstnärlig gestaltning för det nya konceptet Sisab Upp. Förskolan Junibacken i Spånga är den första av de fyra nya förskolorna som fått sin version av konstverket.

27 mars 2023

Axplock ur Stockholms stads konstsamling på Liljevalchs+

Stockholm konst ansvarar för stadens konstsamling. Ett urval av de konstinköp som gjordes under åren 2021 och 2022 visas på Liljevalchs+. Genom en blandning av material, tekniker och uttryck bjuder Stockholm konst på ett visuellt äventyr där särdragen är viktigare än likheterna.

21 mars 2023

Tid som en gåtfull erfarenhet

Plats för omätbar tid är en komplex konstnärlig gestaltning i flera delar. Uttrycket i Alvaro Campos verk är både konkret och poetiskt. Verket handlar om vår upplevelse av tid som en av de mest gåtfulla formerna av mänsklig erfarenhet.