Sommarutställning 2021

28 maj–12 september

Stockholm konsts stora satsning med tillfällig, offentlig konst i hela staden återkommer nu för fjärde gången. Utställningen äger som tidigare år rum i samband med projektet Levande Stockholm, Trafikkontorets satsning på sommargågator, sommartorg och pop-up parker.

I år firar Sverige 100 år av demokrati och regeringen har utlyst ett demokratiår, det utgör också sommarutställningens tematiska ramverk. Den 12 september 1921, på utställningens sista dag, fick kvinnor för första gången möjlighet att rösta i riksdagsvalet. Det räknas som demokratins stora genomslag i Sverige. Men trots att 100 år har passerat finns flera svårigheter och hinder för ett jämställt samhälle. Antidemokratiska krafter tar allt större plats och många lever fortfarande i demokratiskt utanförskap. Vem har egentligen tillgång till det offentliga rummet? Hur hanteras de kommersiella krafter som alltmer tar över våra gemensamma rum? De medverkande konstnärerna utgår från personliga upplevelser av det demokratiska samhället och belyser de utmaningar som finns, men manifesterar också i arbetssätt och metoder den styrka, motståndskraft och frihet som hela tiden växer omkring oss i samhället idag.

Som del i utställningen finns i år även en performancenod på Holger Bloms plats där olika performances kommer att äga rum under augusti och september. Programmet presenteras separat i augusti.

Flera olika tekniker ingår i utställningen: performance, skulptur, installationer, video, ljudskulptur och objekt. Stockholm konst fortsätter sitt samarbete med stadens olika konstnärliga högskolor, i år sker det med Beckmans Designhögskola som medverkar på Bergsgatan och på Holger Bloms plats. Även SL fungerar som samarbetspart på Odenplan, där de upplåtit Soltrappan till en av konstnärerna.

Curator: Frida Cornell

Ladda ner en karta för utskrift här
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer