Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Sommarutställning 2021

28 maj–12 september

 

Stockholm konsts stora satsning med tillfällig, offentlig konst i hela staden återkommer nu för fjärde gången. Utställningen äger som tidigare år rum i samband med projektet Levande Stockholm, Trafikkontorets satsning på sommargågator, sommartorg och pop-up parker.

I år firar Sverige 100 år av demokrati och regeringen har utlyst ett demokratiår, det utgör också sommarutställningens tematiska ramverk. Den 12 september 1921, på utställningens sista dag, fick kvinnor för första gången möjlighet att rösta i riksdagsvalet. Det räknas som demokratins stora genomslag i Sverige. Men trots att 100 år har passerat finns flera svårigheter och hinder för ett jämställt samhälle. Antidemokratiska krafter tar allt större plats och många lever fortfarande i demokratiskt utanförskap. Vem har egentligen tillgång till det offentliga rummet? Hur hanteras de kommersiella krafter som alltmer tar över våra gemensamma rum? De medverkande konstnärerna utgår från personliga upplevelser av det demokratiska samhället och belyser de utmaningar som finns, men manifesterar också i arbetssätt och metoder den styrka, motståndskraft och frihet som hela tiden växer omkring oss i samhället idag.

Som del i utställningen finns i år även en performancenod på Holger Bloms plats där olika performances kommer att äga rum under augusti och september. Programmet presenteras separat i augusti.

Flera olika tekniker ingår i utställningen: performance, skulptur, installationer, video, ljudskulptur och objekt. Stockholm konst fortsätter sitt samarbete med stadens olika konstnärliga högskolor, i år sker det med Beckmans Designhögskola som medverkar på Bergsgatan och på Holger Bloms plats. Även SL fungerar som samarbetspart på Odenplan, där de upplåtit Soltrappan till en av konstnärerna.

Curator: Frida Cornell

Ladda ner en karta för utskrift här

Matti Sumari, "Medhjälparna" (detalj). Foto: Giulia Cairone

Hoppingivande destruenter som följer oss in i framtiden

Ragnar Persson, "Down at the Park" / "Eftermiddag i solen". Foto: Giulia Cairone

Myllrande bildberättelser på Sjöängsskolan

Jonas Liveröd: Atlas of Action. Foto: Giulia Cairone

Konsten i rörelse på Gubbängens sportfält

Birgitta Muhr: Sagan om solen, stormen och jag! Foto: Giulia Cairone

Samtidskonst och konsthistoria i samspel på Västertorpsskolan

Jakob Krajcik och Mariana Silva Varela, Rio och Floden. Foto: Naina Helén Jåma.

Kulisser för fantasi på förskolan Snesen

Valeria Montti Colque, HästKastanjen (huvudmotiv). Foto: Giulia Cairone

Fantasiträd på förskolan Kastanjen

Emil Holmer, Formler – bilder på molekylär nivå för barn, (detalj). Foto: Anna-Karin Ericson

Visuella portaler mellan natur och kultur

Pia Mauno, <i>Maunos epistel. Svep om kappan. Stig på trappan. Låt en fjäril landa i din hand</i>. Foto: Giulia Cairone

Visuell epistel i kvarteret Banken i Hägersten

Sam Westerholm, Minnesstenen över författaren Maria Sandel. Foto: Giulia Cairone

Monument till minne av Maria Sandel

Ida Persson, <i>Yellow Watcher</i>. Foto: Giulia Cairone

Ny konst i Hagastaden

Foto: Giulia Cairone

Skulptural metamorfos i kvarteret Gisslaren

Leontine Arvidsson, Bäst före: torsdagen den 12 mars 2020, (detalj). Foto: Giulia Cairone

Nya konstnärliga gestaltningar av Leontine Arvidsson och Jens Fänge

Foto: Monika Nyström

Jättenäckrosen blommar i Hökarängen

Foto: Naina Helén Jåma

Konst med fantasieggande fauna och flora i Eiraskolan

After Hours. Foto: Naina Helene Jåma

Konstpaus #5: Tina Willgren