Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Konsten som uttryck för gemenskap

Gemenskap och sammanhållning är temat för konstnärsduon Hesselholdt & Mejlvangs konst i Bäckahagens skola. Den konstnärliga gestaltningen Vi, som består av flera delar, binder samman skolans exteriör med interiör.

Bäckahagens skola, ritad av David Dahl och uppförd 1954–1967, har genomgått en omfattande renovering. Konstnärsduon Hesselholdt & Mejlvang (Sofie Hesselholdt och Vibeke Mejlvang) har skapat en konstnärlig gestaltning som anknyter till arkitekturen och naturen omkring. Skolan är byggd i rött tegel. Detta hållbara material och natursten, som utvunnits på plats, används även i det nya konstverket i fyra sammankopplade delar. Gestaltningen utgår från begreppen gemenskap och sammanhållning, som bland annat visualiseras i den återkommande cirkulära formen. Cirkeln är en komplex symbol som både står för tiden (den omfattar allt som varit, är och kommer) och för tidlösheten (den saknar början och slut). Cirklarna i konstverket korresponderar med ordet Vi, format i tegel på väggen till skolans matsal. I entrén till den nya byggnaden möts man av ett stort stenblock som tycks ha fastnat i väggen och som kan ses från två håll.

En cirkel (4,5 meter i diameter) av tegel har lagts in i asfalten vid ingången till skolan. I gestaltningen ingår även tre block i natursten samt ett som huggits i två halvor. De polerade ytorna avslöjar insidans naturliga mönster, struktur och färger. Delvis nedgrävda i marken bildar stenarna ytterligare en cirkel som genom sin karaktär kan påminna om forntida kult- och mötesplatser.

Hesselholdt & Mejlvang är en dansk konstnärsduo som började arbeta som ett kollektiv 1999. Deras platsspecifika, storskaliga installationer kretsar kring kollektiv identitet och hur denna påverkas av sociopolitiska strukturer. Konstnärernas arbetssätt inkluderar forskning och handlar ofta om aktivering av det offentliga rummet.

Hesselholdt & Mejlvang har ställt ut på institutioner, gallerier och offentliga platser internationellt, bland annat på IZOLYATSIA, Kiev; Åbo konstmuseum och Uppsala konstmuseum. Deras verk har visats på Manifesta 12, Palermo, Mumbai Art Room, Museumcultuur Strombeek, Bryssel, med flera.

Fler nyheter