Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Publikationer

I Stockholm konsts böcker möter du en informativ, trevlig och vacker presentation av varje offentligt konstverk som kommit till genom enprocentsregeln.

Stockholm konst ger ut en bok om året där alla nya offentliga verk som kommit på plats under de senaste 12 månaderna, genom enprocentsregeln, presenteras i bild och text.

Vi har också givit ut boken Konstprojekt i Stockholm 2004–2008 där vi på liknande sätt dokumenterat konsten som vår föregångare, Konstkansliet, arbetat med.