Stockholm Konst logo Stockholm Konst

1 + 1 = 3

KonstnärTove Kjellmark
År2022
Teknik/MaterialBrons
KonstprojektledareTorbjörn Johansson
Koordinaterlat: 59.2788754 long: 17.8942431

Lillholmsskolan, uppförd 1968, har under våren 2022 fått två nya byggnader. I samband med detta har Disa Rytt och Tove Kjellmark skapat nya konstnärliga gestaltningar som på varsitt sätt berikar skolmiljön.

Lillholmsskolans inriktning på matematik blev inspirationen för Tove Kjellmarks interaktiva bronsskulptur 1 + 1 = 3. Konstverket, placerat vid entrén till ett av de nya husen, föreställer en pojke i tidiga tonåren som tycks krama en annan person. Det tomma utrymmet i hans famn väcker nyfikenhet och bjuder in till kroppslig interaktion. Den frusna rörelsen är både fysisk och emotionell. Konstverket, som är uppvärmt för att bokstavligen kunna ge en varm kram, är en påminnelse om vikten av empati och ömsesidig förståelse. Det handlar om individens relation till sin egen kropp och om kroppens förhållande till andra.

Det figurativa formspråket bygger i detta fall på en speciell estetik, som uppstår i översättningar mellan digital och organisk form. Tove Kjellmark arbetar gränsöverskridande och konceptuellt. I hennes arbetsprocess kombineras olika digitala och manuella tekniker som resulterar i två- och tredimensionella verk. I skapandet ingår 3Dskanning och 3D-modellering. Skulpturen är formmässigt sammanlänkad med två teckningar (100 × 70 cm), som skapades under samma konstnärliga process och som har placerats i skolans interiör.

Tove Kjellmark, född 1977, är utbildad vid École des Beaux Arts i Paris och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar med skulptur, teckning samt video och ställer regelbundet ut på den internationella konstscenen.

Tove Kjellmark, 2022, Brons, Torbjörn Johansson