Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Bigert & Bergström, Handelshögskolan

År2020
PlatsVasastan
Teknik/MaterialJärn
KonstprojektledareStefan Hagdahl
Koordinaterlat: 59.3433299 long: 18.0565377

Konstnärsduon Bigert & Bergström drivs av viljan att belysa globala problem som förstärks över tid. Miljö­ och klimat­ frågan, som de intresserat sig för sedan slutet av 1980­talet, har utvecklats till ett brännande ämne för jordens hela befolkning. Deras konst påminner oss om att naturresurser håller på att tömmas och att miljökatastrofen är ett annalkande faktum som människan starkt bidrar till eller rentav orsakar.

Utanför Handelshögskolans entré återkom Bigert & Bergström med sin installation CO2 Lock­In, ursprungligen skapad för den världsomspännande klimataktionen Earth Hour 2012. Konstverket fortsätter drabba med sitt svidande budskap.

Gestaltningen består av stora fotbojor, utformade som koldioxidmolekyler. Skulpturerna är gjutna i återvunnet järn och väger 300 kg – samma mängd koldioxid som en genom­ snittlig svensk enligt beräkningar från 2018 släppte ut under tre veckor. Detta klimatavtryck kunde man radera genom att låsa sig fast i en boja under de tre veckor som utställningen pågick.

Lars Bergström, född 1962, och Mats Bigert, född 1965, träffades under sina studier på Kungl. Konsthögskolan 1986. Sedan dess har de arbetat tillsammans. Konstnärsduon brukar utgå från ett konkret problem av vetenskaplig karaktär och belyser det utifrån ett historiskt och socialt perspektiv.

I formspråket kombineras vetenskapliga rön, teknisk finess och estetiska utsagor. Humor är ofta deras redskap för att förmedla allvarliga budskap. Det konceptuella, visuella och taktila kompletterar varandra i denna komplexa, ständigt aktuella konst. Material samlas in under forskningsresor och aktioner världen över. Med konstens hjälp närmar sig Bigert & Berg­ ström komplexa frågor som gäller varje enskild människa och hela vår planet samtidigt. 

2020, Vasastan, Järn, Stefan Hagdahl