Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Bobergsskolan

KonstnärBillgren,Helene, Sletvold Moe,Anders, Stjerna,Åsa
År2019
PlatsNorra Djurgårdsstaden
Teknik/MaterialAluminium, Brons, Järn, Ljud, Ljus
Koordinaterlat: 59.3573368 long: 18.0927252

Åsa StjernaHelene Billgren och Anders Sletvold Moe har skapat konstnärliga gestaltningar för den nya Bobergsskolan. De olikartade verken håller sig till varsitt formspråk och är helt oberoende av varandra. Naturen som tema binder dem samman

Bobergsskolan reser sig stolt mitt i ett fascinerande, välbevarat industrilandskap kring gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. De nya lokalerna är till viss del integrerade med gamla byggnader i området. Närmast skolan på den övre skolgården ligger den yngsta gasklockan från 1970-talet – en vit boll på ben som byggs om till kontor. De äldre gasklockorna, 1 och 2, båda i rött tegel, finns i grannskapet och skänker platsen en särskild karaktär. Skolkomplexet består av tre byggnader: A, B och C. Trämaterial varvas här med ljusa ytor och lekfulla färger. Kultur och natur möter varandra.

Stockholm konst har fått i uppdrag att enligt enprocentsregeln berika den nya skolmiljön med konst. Resultatet är tre olikartade, platsspecifika verk.

Anders Sletvold Moe har sina konstnärliga rötter i abstrakt konst som han gärna förbinder med arkitektur. Hans gestaltning för Bobergsskolan knyter an till fasaden i det nybyggda huset B och till det industriella Gasverksområdet. Konstverkets titel Window Reflections (Part 1, Part 2) pekar både mot ordens konkreta och symboliska betydelser. Den monumentala reliefen, som Sletvold Moe placerat på fasaden, har en öppen form och kan uppfattas som en logotyp för skolan. När aluminiumkonstruktionen i vitt och grönt träffas av solljuset skapas fascinerande reflektioner. Den gröna färgen ger också associationer till skolans profil: natur och naturvetenskap.

Samma form som i reliefen återkommer i den betongskulptur som konstnären skapade för nedre skolgården. Som sittplats, lekplats eller ramp kan verket även fungera som en mötesplats för elever. LED-ljuset på undersidan skänker det en särskild atmosfär när det är mörkt ute.

De två verken som bygger på samma form men utifrån två olika perspektiv, utgör en visuell länk mellan den övre och nedre skolgården.

Anders Sletvold Moe, född 1978 i Norge, utbildades vid Konsthögskolan i Malmö. Med starka band till 60- och 70-talets minimalism och konceptkonst skapar Sletvold Moe i ett abstrakt formspråk. Sletvold Moe har skapat ett flertal offentliga gestaltningar i Norge och Sverige och ställer ut flitigt internationellt.

Se Helene Billgrens konstverk här och Åsa Stjernas konstverk här

Billgren,Helene, Sletvold Moe,Anders, Stjerna,Åsa, 2019, Norra Djurgårdsstaden, Aluminium, Brons, Järn, Ljud, Ljus