Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Bobergsskolan

KonstnärBillgren,Helene, Sletvold Moe,Anders, Stjerna,Åsa
År2019
PlatsNorra Djurgårdsstaden
Teknik/MaterialAluminium, Brons, Järn, Ljud, Ljus
Koordinaterlat: 59.3573368 long: 18.0927252

Åsa Stjerna, Helene Billgren och Anders Sletvold Moe har skapat konstnärliga gestaltningar för den nya Bobergsskolan. De olikartade verken håller sig till varsitt formspråk och är helt oberoende av varandra. Naturen som tema binder dem samman

Bobergsskolan reser sig stolt mitt i ett fascinerande, välbevarat industrilandskap kring gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. De nya lokalerna är till viss del integrerade med gamla byggnader i området. Närmast skolan på den övre skolgården ligger den yngsta gasklockan från 1970-talet – en vit boll på ben som byggs om till kontor. De äldre gasklockorna, 1 och 2, båda i rött tegel, finns i grannskapet och skänker platsen en särskild karaktär. Skolkomplexet består av tre byggnader: A, B och C. Trämaterial varvas här med ljusa ytor och lekfulla färger. Kultur och natur möter varandra.

Stockholm konst har fått i uppdrag att enligt enprocentsregeln berika den nya skolmiljön med konst. Resultatet är tre olikartade, platsspecifika verk.

Åsa Stjerna har skapat Jordens sång, en kontemplativ ljudinstallation vars syfte är att fördjupa elevernas upplevelse av naturen. Ljudverket, som består av parallella klingande skeenden, lockar till ett aktivt lyssnande och väcker tankar kring underjordens gåtfulla ljudlandskap som vi till vardag inte uppmärksammar men som vi ständigt omges av. Genom ett samarbete med Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, skickas kontinuerligt information om olika seismologiska förändringar i hela Sverige till verket, och transformeras till klanger som förändras över tid. Högtalarna är inkapslade i specialdesignade bänkar som är helt integrerade med platsen. Ljuden kan upplevs och intas med hela kroppen.

Åsa Stjerna, född 1970, utbildad inom filosofi och musikvetenskap, studerade bl.a. vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. I sin konst arbetar hon med ljud i det offentliga rummet. Det handlar om erfarenhet av tid och plats, om våra föreställningar kring naturen respektive den urbana miljön och om olika historiska och sociala ämnen som undersöks via olika ljudfenomen.

Se Anders Sletvold Moes konstverk här och Helene Billgrens konstverk här

Billgren,Helene, Sletvold Moe,Anders, Stjerna,Åsa, 2019, Norra Djurgårdsstaden, Aluminium, Brons, Järn, Ljud, Ljus