Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Brunkebergstorg 2014

KonstnärGatmat, Guringo
År2014
PlatsNorrmalm
KonstprojektledareStockholm konst
Koordinaterlat: 59.3312064 long: 18.0660541

Brunkebergstorg är en märkligt anonym plats mitt i centrala
Stockholm, därtill ett torg som under de närmaste åren kommer att genomgå en stor förvandling – frågan är bara vilken?
Och hur? För att få idéer inför framtiden gav Fastighetskontoret i uppdrag till Stockholm konst att ta fram ett koncept för
tillfällig aktivitet. Under senvåren 2014 drogs riktlinjerna upp
för aktivering; också det i linje med stadens planerade, nya
arkitekturpolicy som bejakar tillfällig arkitektur och konst i
stadens offentliga rum. Resultatet blev lyckat och projektet Brunkebergstorg 2014 förvandlade under juli–september
platsen till ett levande och uppskattat stadsrum med hjälp av
hörnstenarna mat, tillfällig arkitektur, installationskonst, evenemang och musik.

Brunkebergstorg 2014 blev således det första steget i den
kommande ombyggnaden av hela Brunkebergstorg med
omgivning. Ett pilotprojekt där staden tillsammans med medborgare, näringsliv och organisationer har fått möjlighet att
undersöka vad som fungerar på denna plats.

Stadens förvaltningar har genom detta projekt fått många
värdefulla erfarenheter och insikter om vilka permanenta
funktioner den kommande planeringen av Brunkebergstorg
kan innehålla.

När projektet avslutades fick en stor del av de fysiska materialen ett fortsatt liv hos olika verksamheter och organisationer, till exempel inom Stockholms nätverk för urbanodling.

Projektet genomfördes av flera av Stockholms stads olika
förvaltningar i samarbete och gestaltades samt producerades
av design­ och kommunikationsstudion Guringo. Bakom
Sveriges första satsning på en matbilspark stod Gatmat. 

Varaktighet: 27 juni–30 september.

Gatmat, Guringo, 2014, Norrmalm, Stockholm konst