Stockholm Konst logo Stockholm Konst

crree

KonstnärAnna Lebisch
År2022
PlatsÅrsta
Teknik/MaterialBergkristaller, Terrazzo
KonstprojektledareFrida Cornell
Koordinaterlat: 59.293823 long: 18.0545059

Utgångspunkten för konsten längs Årstastråket är ljus som energialstrande kraft och trygghetsskapande element – och ljus som redskap för ett innovativt konstnärligt språk. Anna Lebisch fick i uppdrag att skapa en konstnärlig gestaltning för ett nytt gångstråk som kopplar samman norra och södra sidan av tvärbanan genom en gångpassage i Årsta. Hennes konstverk har utvecklats som former mellan det figurativa och det abstrakta och består av 14 terrazzopaneler fästa på stålramar som är upphängda på tunnelväggarna. Genom panelerna löper en spricka som delar dem i 28 delar. I sprickan, som bryter mot de kompakta stela väggarna, finns kluster av bergkristaller som är belysta med bakomliggande LED-lampor.

Konstverket har sitt ursprung i platsens sammanhang och de naturliga omgivningarna med hällar och sprickbildningar. Det handlar om relationen mellan det som naturligt förändras och det massproducerade. Syftet är att de som passerar gången ska bli nyfikna och även börjar upptäcka naturdetaljer i landskapet omkring.

Anna Lebisch, född 1976, är landskapsarkitekt och konstnär. Hon är utbildad i London och har över 20 års erfarenhet av konstuppdrag i offentliga rum både i Sverige och England. Lebisch har lett workshoppar med barn, ungdomar och marginaliserade grupper, vilka har blivit underlag och väglett designprinciper för översiktsplaner, platsbildningar och konst i permanenta och tillfälliga anläggningar. I Anna Lebischs gestaltningar synliggörs detaljer och berättelser som stärker platsernas unika karaktär.

Anna Lebisch, 2022, Årsta, Bergkristaller, Terrazzo, Frida Cornell