Den muterade nötskrikan

KonstnärJurander,Claes
Teknik/MaterialOlja

Jurander,Claes, Olja