Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Dream Wasteland/ Studieplats i skogskanten

KonstnärWesterlund,Ylva
År2017
PlatsTensta
Teknik/MaterialAluminium, Betong
KonstprojektledareFrida Cornell
Koordinaterlat: 59.3988609 long: 17.9193914

I projektet Dream Wasteland/Studieplats i skogskanten tar konstnären Ylva Westerlund (f. 1975) fågelskådning till hjälp för att medvetandegöra vårt förhållningssätt till naturen och vår omgivning. Tre betongskulpturer med teckningar blir stationer på Järvafältet där observationer på den aktuella platsen samverkar med teckningarnas texter i en beskrivning av både dagens verklighet och en möjlig framtid.

Dream Wasteland/Studieplats i skogskanten är en fortsättning på Ylva Westerlunds utställning ”Den nya hjorden” som sommaren 2017 visades på Tensta konsthall. Utställningen innehöll akvareller och tuschteckningar där gränsområden och förhållandet mellan landsbygd och förort står i centrum. Konstnären, som också är en entusiastisk fågelskådare, promenerar varje dag från bostaden i Tensta genom skogen till ateljén på Eggeby gård. Det omgivande landskapet bildar fonden för funderingar kring relationen mellan natur och samhälle som återfinns i en del av teckningarna.

Tre betongfundament, två med infogade teckningar på aluminiumplåt och en med inristad text, har placerats runt Eggeby gård som ligger på Järvafältet strax norr om Tensta. Betongskulpturerna förankras både av sin tyngd, cirka 300 kg, och genom att de är delvis nedgrävda. De blir ett slags gravstenar eller kapslar för färd till eller från framtiden.

Skulpturerna var också hållplatser vid tre guidade promenader som arrangerades under hösten. Under promenaderna beskrev Westerlund biotopen på platsen, och de fågelarter och djur som just då rörde sig i området kartlades.

Westerlund,Ylva, 2017, Tensta, Aluminium, Betong, Frida Cornell