Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Edö, vård- och omsorgsboende, Farsta

KonstnärMohlin,Agnes
År2020
PlatsFarsta
Teknik/MaterialGranit, Stål
KonstprojektledareJohan Norling
Koordinaterlat: 59.2346028 long: 18.1099938

Omsorg om andra heter Agnes Mohlins konstnärliga gestaltning för Edö, det nyrenoverade vård- och omsorgsboendet i Farsta. Gestaltningen består av fyra självständiga delar som länkas samman genom ett gemensamt tema: livets kretslopp och omtanke om varandra. Verken är placerade både inomhus och utomhus. De åter ­ kommande motiven är smekande händer, forsande vatten, sol och växter. Den tydliga symboliken förmedlar lugn och värme samt skapar positiva krafter och förenar.

Formmässigt har konstnären utgått från kontrasten mellan materialen och den taktila känslan som de förutsätter. Stora, tunga skivor av granit har kombinerats med det rödmålade industriella stålet. Tydligheten i formspråket var en av utgångspunkterna för att boende med olika förutsättningar ska kunna uppfatta och ta till sig verken. Gestaltningen har en tydlig yttre form som kan uppfattas på håll och en fin reliefyta som är taktilt avläsbar för dem som närmar sig verket. Agnes Mohlin, född 1988, är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole i Köpenhamn och på Konstfack i Stockholm. Hon är konstnär och arkitekt och har ofta arbe ­ tat utifrån sin dubbla kompetens.

Mohlins formspråk präglas vanligtvis av en pedagogisk tydlighet som kombineras med lekfullhet och elegans.

Mohlin,Agnes, 2020, Farsta, Granit, Stål, Johan Norling