Stockholm Konst logo Stockholm Konst

En tidsmaskin på torget

År2009
PlatsÅrstadal
Teknik/MaterialGranit, Skiffer, Stenblock
Koordinaterlat: 59.3079981 long: 18.0290782

I Jan Svenungssons En tidsmaskin på torget samman­förs olika tider och skeenden. Tre stora stenblock, ­rundade av inlandsisen för ett par miljoner år sedan, ser ut att vara på väg ned för slänten, över torget och ned mot vattenleken.

Den största av de uråldriga stenarna har på sin yta en blästrad text, en samling blandade rubriker ur de fyra stora Stockholmstidningarna. Rubrikerna är utlyfta ur tryckpressarna en och samma dag och bokstav­ligen förevigade, huggna i sten. En av stenarna har redan rullat ända ner i vattenleken med ett stiliserat plask så att siffror skvätter åt alla håll. På botten av vatten­leken bildar siffrorna datumet för tidningsrubrikerna ingraverat i oregelbundet tillsågade granitplattor som infogats i den rätvinkliga skifferbeklädda vatten­lekens botten. En utgångspunkt för en ny era på platsen.

“Att få ge konstnärlig gestaltning till ett nytt torg i en storstad är en mycket speciell utmaning”, säger konstnären Jan Svenungsson (f. 1961).

“Torget blir en central punkt i livet för generationer av människor som kommer att bo och arbeta i de om­givande husen. Syftet med mitt projekt är att ge Sjöviks­torget en förankring i en viss dag i tidsflödet och att låta denna dag fungera som katalysator för fantasier och funderingar om samtiden, under alla de nya dagar som torget kommer att uppleva.”

Uppdraget att ansvara för den konstnärliga gestaltningen tillföll konstnären efter parallella skissuppdrag. I uppdraget ingick att förhålla sig till torgets arkitekt­oniska utformning, ritad av landskapsarkitekten ­Thorbjörn Andersson på Sweco FFNS Arkitekter.

2009, Årstadal, Granit, Skiffer, Stenblock