Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Enskedefältets skola, Enskede

KonstnärUlrika Sparre
År2020
PlatsEnskede
KonstprojektledarePaola Zamora
Koordinaterlat: 59.2835562 long: 18.0703433

I samband med ombyggnationen av Enskedefältets skola har det skapats utrymme för ny konst. Ulrika Sparres gestaltning Sju planeter knyts samman över tre platser på området. Titeln anspelar på vårt solsystems ursprungliga sju planeter efter Ptolemaios geocentriska världsbild: månen, Merkurius, Venus, solen, Mars, Jupiter och Saturnus.

För skolgården har konstnären skapat en skulptur i ett stort diabasblock från Svarta Bergen i nordöstra Skåne. Sju cirkel ­ formade inläggningar av stenar och kristaller har monterats in i den mörka monoliten. Vissa av dem har fluorescerande egen ­ skaper. När de små intarsiorna belyses med UV-ljus påminner de om självlysande planeter. På fönstren i det nybyggda trapphuset har Sparre utfor ­ mat verk i handblåst, laminerat glas.

För sju av de fyrtiotvå glasrutorna har hon skapat cirkelformationer – gåtfulla himlakroppar i varsin färg som skiftar beroende på ljusförhållanden. Verket fortsätter i en stenhäll utanför den nya huvudentrén. Sju runda, polerade eller slipade stenar (älvdalskvartsit, labra ­ dor, svart diabas, vånga, kolmårdsmarmor, grå bohusgranit) i olika färger och med mått 70–100 mm har monterats in i det frilagda klippartiet.

I ett subtilt och konsekvent formspråk, som förenar fors ­ karens och upptäcktsresandens nyfikenhet med konstnärens visuella fantasi, har Ulrika Sparre skapat ett verk som tilltalar blicken och som samtidigt väcker tankar kring människans plats i universum. Ulrika Sparre, född 1974, är utbildad vid Konstfack i Stockholm och vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. 2014–2016 var hon stenstipendiat i Östra Göinge. Sparre har medverkat i en rad uppmärksammade separat – och grupputställningar både i Sverige och utomlands samt anlitats som lärare på svenska och utländska konstskolor.

Ulrika Sparre, 2020, Enskede, Paola Zamora