Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Fem i tolv

KonstnärAndersson, Roger
År2014
PlatsSöderort
Teknik/MaterialBrons
KonstprojektledareMårten Castenfors
Koordinaterlat: 59.2636457 long: 18.041892

Många av Stockholm konsts projekt löper över lång tid. Till
de mest långvariga hör konst i större stadsomvandlingsprojekt
där konsten av naturliga skäl måste anpassas till angränsande
byggnations färdigställande. Såsom fallet var med gångstråket i kvarteret Mikrofilmen, Högdalen.

I begynnelsen fanns en knapp budget avsatt av Exploate­ringskontoret för gestaltningen av stråket till skejtparken,
uppförd av Idrottsförvaltningen. Förutsättningarna för något
konstnärligt storslaget var därmed minimala. Dock uppstod
genom framsynthet hos Granen Fastighetsutveckling AB, som
byggde bostadsrätter på angränsade tomtmark, chansen att i
Högdalen sjösätta Stockholm konsts första större OPS­-pro­jekt, det vill säga samverkansprojekt mellan det privata och
offentliga. I detta fall mellan Granen Fastighetsutveckling AB
samt Exploateringskontoret och Idrottsförvaltningen under
projektledning av Stockholm konst. Symbolvärdet i samver­kansprojekt är stort eftersom det konkret kan fungera som ett
gott exempel på att alla måste dra sitt strå till stacken om vi ska
bygga ett framtida Stockholm i världsklass, som den partipo­litiskt övergripande visionen för Stockholm lyder i dag.

Med en bättre budget kunde så konstnären Roger Andersson tänka större och aptera skuggfigurer längs med hela den
numera, av konstnären bestämda, röda asfalten i dialog med
Andersson Jönsson landskapsarkitekter. Noterbart är att
Anderssons skuggestalter, inbrända i asfalten, inte är tillkomna av en slump. Motivens förlagor är boende i området
och signalerar, precis som de tre skejtskulpturerna i brons,
livet i omgivningen. Sammanfattningsvis ett helhetsintegrerat verk som med sin omsorg, i flera dimensioner, lyfter
Högdalen som område. 

Andersson, Roger, 2014, Söderort, Brons, Mårten Castenfors