Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Hökarängsskolan, Farsta

KonstnärHelander,Fredrik
År2019
Teknik/MaterialStål, Textil, Väggmålning
KonstprojektledareFrida Cornell
Koordinaterlat: 59.255176 long: 18.0761645

Bokstaven H, som i Hökarängsskolan, men även H som i mycket annat, blev huvudmotivet för Fredrik Helanders konstnärliga gestaltning för den nyrenoverade skolan i Farsta.

Hökarängskolan uppfördes som folkskola efter ritningar av arkitekt Ture Rydberg. Skolan, som består av flera olika delar, började uppföras 1949 och var helt utbyggd först på 1960-talet. I samband med renoveringen och på uppdrag av Sisab har Stockholm konst tagit fram en platsspecifik konstnärlig gestaltning i flera delar som visuellt och tematiskt länkas till varandra.

Konstnären Fredrik Helander har utgått från typografin och bokstaven H/h i typsnittet Helvetica Bold. Från denna form har han skapat mönster, figurer och symboler som anknyter till byggnadens fysiska förutsättningar. Material- och färgval har anpassats till den befintliga arkitektoniska stilen. Helander har tagit fasta på det kulturhistoriska arvet och fortsatt att arbeta inom samma estetiska anda som gällde när skolan byggdes. Hans konstnärliga gestaltning är skapad i dialog med konkretismen och den abstrakta konststil som präglade 1950- och 1960-talen.

Ovanpå ett högt ventilationstorn på skolgården har Helander placerat en skulptur i rostfritt stål. Formen utgör ett liggande, rött H. Verket kan i likhet med en vindflöjel rotera när vinden byter riktning. Inomhus har Helander skapat väggmålningar i korridoren och trapphuset samt ett flertal hängande skulpturer i matsalen. Han har även tagit fram ett mönster för golvmattor. Väggmålningarna leder betraktaren mot matsalen. Golvmattornas mönster och färgsättning skapar illusionen av gångstigar i naturen och refererar till den skogsmark som sträcker sig utanför skolans fönster. Det sammanlänkande motivet – bokstaven H/h – återkommer i fantasifulla variationer. Tecknen har satts ihop, vridits och vänts på. De försvinner upp i taket eller runt hörnet för att plötsligt dyka upp på nytt och leda blicken vidare till nästa kombination.

Fredrik Helander, född 1971 i Munktorp, utbildades på Konstfack i Stockholm. Han arbetar med olika konstnärliga material och tekniker, som måleri, skulptur och komplexa installationer där hans egna skapelser sätts ihop med upphittade ting som får ett nytt liv i ett nytt sammanhang. Helanders intresse för historia avspeglar sig tydligt i hans skapande. Han behandlar såväl små som stora frågor och återkommer till ämnen som kolonialism, identitet och krig. Helanders verk finns på Stockholms läns landsting, Uppsala konstmuseum, Dalslands Museum och i privatsamlingar i Sverige och utomlands. Han är representerad av Galleri Fagerstedt.

Helander,Fredrik, 2019, Stål, Textil, Väggmålning, Frida Cornell