Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Hic et Nunc

KonstnärHanson,Rolf
Teknik/MaterialOlja

150 × 143 cm

Hanson,Rolf, Olja