Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Hjorthagshallen

KonstnärNordquist Andersson,Anna
År2019
PlatsNorra Djurgårdsstaden
KonstprojektledareMonika Nyström

Genomsyn heter Anna Nordquist Anderssons konstnärliga gestaltning för den nya Hjorthagshallen. Verket handlar om blickens kraft, lika viktig för konsten som för idrotten. Konsten behöver sin betraktare och sporten sina åskådare. 

På uppdrag av Fastighetskontoret har Stockholm konst arbetat med en konstnärlig gestaltning i samband med uppförandet av en ny idrottshall, Hjorthagshallen. Hallen är en fullstor idrottshall för skolidrott och föreningsverksamhet.

Konstverket är placerat på hallens östra fasad. Verket består av sex fönster, i en annorlunda form och med semitransparenta fotografiska bilder av ögon. Den genomgående håltagningen i ytterväggen gör att verket syns både från insidan och utsidan. Konstverket är därmed en del av arkitekturen och en del i själva huskroppen.

Seendet och vår orientering och förhållande till rummet har länge stått i centrum för Anna Nordquist Anderssons skapande. Utgångspunkten för hennes gestaltning för Hjorthagshallen blev den klassiska idén om fönster som husets ögon, en tanke som bland annat flitigt odlades av surrealister i början 1900-talet. Ögat är en laddad, komplex symbol som såväl kan syfta på kunskap och intellekt som på förmågan till intuitivt seende. Ögat är också hjärnans fönster mot omvärlden.

I arbetet med gestaltningen för Hjorthagshallen utgick Nordquist Andersson från en lekfull fantasi om ett hus som en person eller ett väsen. Fasaden blev ett ansikte med fönstren som dess ögon. Gestaltningen ”blickar” både inåt och utåt. Blickpunkten förändras beroende på hur betraktaren förflyttar sig i rummet eller utanför. Ytterst handlar det om blickens förmåga att genomskåda. Symboliskt rör det sig om att både titta framåt och tillbaka i tiden och historien.

Anna Nordquist Andersson, född 1976, utbildades vid Konstskolan i Kristianstad och Malmö Konsthögskola. I sina skapelser utgår hon ofta från fotografiska förlagor. Hon har medverkat i ett stort antal utställningar i Sverige och utomlands, på bl.a. Galleri Ping-Pong i Malmö, Trondheim Kunstmuseum, Åbo konstmuseum, Kunsthal Charlottenburg Köpenhamn m.fl. Under våren 2015 var hon gästkonstnär på Artist Residence Nirox Foundation, Johannesburg.

Nordquist Andersson,Anna, 2019, Norra Djurgårdsstaden, Monika Nyström