Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Huskatt

År2016

Lena Cronqvists katt, Charlotte Gyllenhammars händer av mor och barn eller Dan Wolgers mångfald av dörröppnare över hela ytan – draghandtagen är de konstnärliga inslag som ska ge Stockholmshusens entréer identitet. De första husen ska stå klara 2018. 

Stockholmshusen är stadens satsning för att få fram fler hyresrätter. Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har gått samman i projektet – ett sätt att byggtekniskt och med bibehållen kvalitet lösa en del av bostadskrisen. Bostadsbolagen förenklar processen där det går och tänker nytt där det behövs. Det kräver ett nära samarbete både med stadens förvaltningar och byggföretag. 

Stockholm konst påtalade vikten av konst i en så slimmad och styrd process, och kom med förslaget att koncentrera den konstnärliga gestaltningen till dörrarna och att engagera tre av Sveriges främsta samtidskonstnärer: Lena Cronqvist, Charlotte Gyllenhammar och Dan Wolgers. 

Så här beskriver konstnärerna sina tankar om handtagen: Lena Cronqvist: Vad är bättre lämpat än att varje dag, som boende och gäst, mötas av en liten huskatt med oklar härkomst – en katt som livs levande redan är älskad i hundratusentals hem? 

Charlotte Gyllenhammar: Moderns hand är placerad i en förväntad höjd liksom barnets hand. Händerna är som en notrad i ett partitur. Det avslutande snittet vid handleden frigör händerna som i ett trolleritrick eller en dröm. 

Dan Wolgers: Handtagens olika placering, form, material och uttryck säkerställer att entréerna inte blir vilka entréer som helst; alla blir de högst individuella när position, antal och typer av handtag skiftar oändligt mellan portarna. 

Stockholmshusen är ritade med omtanke om dem som ska bo i dem, men även med omtanke om de områden där de byggs. De ska vara enkla och snygga – men inte anonyma eller likadana. Utgångspunkten i utformningen är vissa igenkännbara element. Den konstnärliga gestaltningen av dörrarna är ett av dessa element. 

2016