Johan Skytteskolan

KonstnärFriberg,Maria
År2019
PlatsÄlvsjö
Teknik/MaterialFotografi, Video
KonstprojektledareAnn Magnusson
Koordinaterlat: 59.2765541 long: 17.9815017

Maria Fribergs konstnärliga gestaltning för Johan Skytteskolan i Älvsjö är en poetisk skildring av dynamiken mellan en grupp och en individ, mellan ett ”nu” och en ”framtid”.

Maria Friberg arbetar huvudsakligen med fotografi och video, men även ljud och ljus utgör vitala element i hennes precisa formspråk. Hon blev känd för sina omsorgsfulla iscensättningar av sociala strukturer och maktsystem. Den existentiella tematiken i hennes konst berör frågor om genus, vår livsmiljö och omvärld. Foto- och videoverken anknyter ofta till målarkonsten och kännetecknas av estetisk förfining, poetisk skönhet och känslomässig tyngd som manar till eftertanke och omvärderingar av våra invanda föreställningar och tankemönster.

Fribergs konstnärliga gestaltning för Johan Skytteskolan anknyter tematiskt till ett filosofiskt betraktelsesätt där helheten anses större än summan av delarna och där ingenting kan beskrivas utan sitt sammanhang. Gestaltningen består av två delar som är integrerade med skolans arkitektur. Titeln på det monumentala fotoverket Voxel på fasaden syftar på det minsta volymelement som inom datorgrafik används i uppbyggnaden av en tredimensionell digital bild eller volymåtergivning. Den färgrika bilden visar svävande kläder som representationer av de barn vars ansikten vi inte ser. Intentionen var att gestalta dynamiken mellan en individ och ett kollektiv, mellan den enskilda eleven och klassen. Verket väcker tankar kring frihetskänslan och vårt behov av samhörighet – den balansgång som är viktig livet ut, men vars grunder formas redan under den tidiga skolåldern.

Inomhus loopas videoverket Time Trace. Fallande kläder har filmats i slowmotion. Det finns ingen skillnad mellan flickor och pojkar utan barnen gestaltas avsiktligt som en enhetlig grupp. Även här utgör plaggen ett symboliskt motiv och representerar en pågående tidsresa – den ström av liv och generationer som kontinuerligt passerar genom skolan på väg mot en framtid.

Maria Friberg, född 1966, utbildades vid Nordiska konstskolan i Karleby i Finland, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och på Myndlista- og Handidaskoli i Reykjavik. Hon har haft en rad separatutställningar i Sverige och utomlands. Friberg är representerad vid bland annat Moderna museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum och på Kiasma i Helsingfors.

Friberg,Maria, 2019, Älvsjö, Fotografi, Video, Ann Magnusson