Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Kämpetorpsskolan, Solberga

KonstnärHeldt Hortlund Helene
År2021
PlatsSolberga
Teknik/MaterialStål, Textil
KonstprojektledarePäivi Ernkvist
Koordinaterlat: 59.2838037 long: 17.9974935

Nya mobila skulpturer svävar som teckningar i luften i ljusgården på Kämpetorpsskolan. Helene Heldt Hortlund har skapat en gestaltning som på ett sinnrikt sätt förbinder den monumentala konstens tyngd med det textila materialets sensuella lätthet. Letters är som klara budskap skrivna i luften.

Kämpetorpsskolan ritades av arkitekten Paul Hedqvist. Skolan uppfördes i etapper under åren 1952 och 1969. Nyligen har den omsorgsfullt renoverats. De ursprungliga byggnaderna från 1950talet har behållit sina färgskalor och sin karaktär. Ett viktigt kännetecken är ett pyramidtak ovanför en ljushall i huvudbyggnaden. Ljushallen, med väggar i gult tegel, trappor och smide, är skolans hjärta. Härifrån utgår vägarna till alla verksamheter.

Fönstren runtom i det storslagna rummet med takhöjd i två plan ger ett vackert ljusinsläpp. I denna luftrymd svävar nu ett smäckert konstverk av Helene Heldt Hortlund. Tre hängande mobila skulpturer av lingarn lindat på ståltråd samspelar med varandra och med omgivningen.

De mjukt böljande formerna har skapats i en avsiktlig kontrast till den strama arkitekturen. Figurerna tycks glida i luften som tredimensionella teckningar, där själva linjen och silhuetten har avgörande betydelse. Beroende på betraktarens rörelse i rummet förändrar de sin karaktär. Ibland påminner de om något organiskt, ett okänt djur eller en cell under mikroskopets lins. Ibland verkar de helt abstrakta, som om det var en förstorad detalj i ett precist stickeller virkningsmönster. Den cirkulära formen, som oftast återkommer, fylls av florstunt organzatyg.

Med gestaltningens engelska titel Letters syftar konstnären på begreppets mångtydighet, från en mycket konkret till en mer symbolisk mening. Letters kan handla om enskilda bokstäver som kalligrafiska tecken, om brev som kommunikationsmedel och om vitterhet i vid bemärkelse. Alla dessa betydelser kan på ett självklart sätt knytas an till skolans bildande uppgift.

Konstverkets formspråk är en sinnrik kombination och ett ifrågasättande av den traditionella uppfattningen om textilkonstens lätthet och den monumentala skulpturens tyngd. Helene Heldt Hortlund är känd för sina tredimensionella verk, där hon ofta utgår från den textila konstens historia för att samtidigt skriva ett nytt kapitel i den genom att visa på materialets potential.

Helene Heldt Hortlund, född 1971, är utbildad bland annat vid Kungl. Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm. Hon ställer regelbundet ut i Sverige och utomlands och har även skapat performativa och platsspecifika verk samt en rad offentliga gestaltningar. Heldt Hortlund är representerad vid Uppsala konstmuseum, Eskilstuna konstmuseum, kommunala konstsamlingar och landsting med flera.

Heldt Hortlund Helene, 2021, Solberga, Stål, Textil, Päivi Ernkvist