Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Kär lek

KonstnärSara Möller
År2022
PlatsÅrsta
Teknik/MaterialGlas, Jesmonite
KonstprojektledareMarie Holmgren
Koordinaterlat: 59.3004031 long: 18.0698252

I samband med ombyggnaden fick Skanskvarnsskolan två konstnärliga gestaltningar. Sara Möller och Idun Baltzersen utgick i sina gestaltningar från det vardagliga. Deras konstverk skärper dock vår upplevelse av det existentiella i den känsliga skolåldern. Skanskvarnsskolan i Årsta uppfördes 1945 efter ritningar av Paul Hedqvist. I samband med skolans ombyggnad skapades två nya konstnärliga gestaltningar som på varsitt sätt anknyter till platsens karaktär. 

I skolans centralhall finns sedan tidigare den monumentala fresken Lek och allvar (1949), som Göteborgskoloristen Nils Nilsson verkställde tillsammans med stuckatörerna Toni Piovesana och Nino Defeni. I samspel med konstverkets färgpalett och bildspråk, där det realistiska möter det symboliska, har Sara Möller skapat Kärl lek – en hängande skulptur i jesmonite och glas för skolans matsal. Den böljande formen symboliserar vatten och påminner om dess betydelse för livet på jorden. Kannan, som behållare, står för tid och rum. Skeden är såväl ett tecken för omsorg och givmildhet som ett verktyg. Glasgloben anspelar i sin tur på både mikro- och makrokosmos. Den kan ses som en ärta och stå för mat och den kan även tolkas som ett jordklot. 

Med lyhördhet för materialets möjligheter har Sara Möller gestaltat ett konstverk i en lekfull rörelse. Berättelsen och symbolerna, hämtade ur vardagen, förhöjer upplevelsen av människans existentiella villkor på jorden.

Sara Möller, född 1982, är utbildad på HDK i Göteborg. Hon är i  grunden keramiker men arbetar gränsöverskridande med olika material. Möller har haft en rad separatutställningar och skapat offentliga gestaltningar. 2013 fick hon Beckers konstnärsstipendium och i samband med detta ställde hon ut på Färgfabriken i Stockholm. 

Sara Möller, 2022, Årsta, Glas, Jesmonite, Marie Holmgren