Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Krumelur och vårtecken i Ålsten

KonstnärRasimus, John
År2009
PlatsVästerort
Teknik/MaterialTrä
KonstprojektledareAndreas Ribbung
Koordinaterlat: 59.3250212 long: 17.9631561

Ålstensskolan ritades av en av Stockholms största skolbyggnadsarkitekter, Ture Rydberg (1881–1961). Den stod klar 1929 och eftersom den har stort kulturhistoriskt värde måste allt om- och tillbyggnadsarbete ske med varsam hand.

När BJ-Konsult fick uppdraget att rita en ny matsal löstes ingreppsproblematiken genom att en låg, liten ny huskropp lades dikt an mot 1920-talets monumentala, gula tegelfasad. Entrén mellan tillbygg­naden och det äldre huset sker genom ett tidigare fönster som nu blivit en dörr. Den nya väggen mot skolgården är tjock som en tegelmur, och försedd med små, oregelbundet distribuerade fönster med djupa nischer. Fasaderna mellan den nya och gamla ytterväggen är helt i glas – tack vare sitt diskreta nytillskott, kan den gamla byggnaden fortfarande uppfattas i sin helhet.

Ur ett konstperspektiv är en sådan arkitektonisk lös­ning en stor utmaning. När John Rasimus (f. 1969) fick uppdraget att göra den konstnärliga gestaltningen var tillbyggnaden redan ritad. Han valde att ta sig an väggen mot skolgården och vänder här motljuset, sidoljuset och fönstrens form till konstens fördel.

Verket består av sju figurer i bearbetad MDF-skiva som färgats in och monterats fritt på den väggyta som är kvar. En fjäril, en fågel, en vedtrave, en flicka som till synes just hoppat in genom glaset mot skolgården, skapar nu i sig själva och emellan sig olika rum i rummet.

Konstnären beskriver: ”Fjärilen på väggens mitt med en krumelur blir själva blickfånget i matsalen. På väggens vänstra sida sitter en fågel på en gren och tittar på en ‘Reuterswärdsk’ omöjlig figur (syftar på verk av konstnären Oscar Reuterswärd, 1915–2002 red. anm). Dessa figurer, där linjen inte går ihop, kan på sitt sätt fånga barns intresse att fundera över konsten.”

Rasimus, John, 2009, Västerort, Trä, Andreas Ribbung