Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Kvarteret Gisslaren, Årsta

KonstnärBergmark Näsman Fabian
År2021
PlatsÅrsta
Teknik/MaterialAluminium
KonstprojektledareSusann Brännström
Koordinaterlat: 59.293602 long: 18.057831

Kvarteret Gisslaren ingår i den andra etappen av stadsutvecklingsområdet Årstastråket. Här har Familjebostäder byggt nya studentbostäder och en förskola. På ett litet entrétorg i anslutning till detta komplex har Fabian Bergmark Näsman skapat en konstnärlig gestaltning.

Skulpturen Fig 31 är en vidareutveckling av serien Fig, som Bergmark Näsman har arbetat med sedan 2019. Grundidén bakom serien är rekursion. Begreppet kommer från det latinska recurro: att återvända, att skynda tillbaka. Termen används bland annat inom matematiken. Rekursion är också ett begrepp inom funktionell programmering och kan mer allmänt sägas vara ett hjälpmedel för att programmera i en abstrakt, kompakt stil.

”Rekursion uppstår när en sak definieras i termer av sig själv eller av sin typ. En rekursiv process innebär att åtminstone ett av dess steg kräver en ny insats av exakt samma förlopp. Som ett surdegsrecept, när en andel deg från ett tidigare tillfälle behövs för att receptet ska kunna genomföras”, förklarar konstnären.

Bergmark Näsmans konstnärliga process förutsätter möjligheter för cykliska förlopp. Ursprungligen stöps de skulpturala kropparna i samma form, men genom rekonstruktion med nya skärningar och korsningar utvecklas de till nya gåtfulla figurer. Det är som oändligt varierande metamorfoser av samma organism eller artificiella kropp.

Upprepningen av former i Bergmark Näsmans skulpturserie korresponderar konstruktivt med det rena, funktionalistiska uttrycket i arkitekturen omkring. Den intensiva färgen gör samtidigt att konstverket tar en tydlig plats i sin omgivning. Den smäckra formen balanserar mellan det abstrakta och det organiska och utmanar betraktarens fantasi.

Fabian Bergmark Näsman, född 1991, är utbildad vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och Konstfack i Stockholm. Han har bland annat medverkat i utställningar på Amaze Gallery, Björkholmen Gallery och Gallery Steinsland Berliner i Stockholm.

Bergmark Näsman Fabian, 2021, Årsta, Aluminium, Susann Brännström